Suvenýr z dovolené se rozbil – jak ho reklamovat?

Praha - Pokud si koupíme novou věc, chceme z ní mít radost a chceme, aby nám sloužila co nejdéle. A je jedno, jestli jde o nové boty, kávovar, či televizi. A tak nás moc nepotěší, když botám upadne podpatek, kávovar jen syčí a prská a kávu neuvaří a na televizi se objeví černé pruhy. Pak přijde na řadu reklamace. Pokud pozorně čtete naši Poradnu, víte už, jak se vypořádat s reklamací v českých obchodech. Ale co si počít s vadným zbožím, které jste nic zlého netuše koupili třeba na dovolené v zahraničí nebo objednali z ciziny prostřednictvím e-shopu?

Vadné zboží zakoupené v Evropské unii máte samozřejmě právo reklamovat. Na reklamaci máte dva roky, stejně jako u nás. Nejedná se ale o klasickou záruční lhůtu, na jakou jsme zvyklí, ale o tzv. shodu s kupní smlouvou. A jaký je v tom rozdíl? „Prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí spotřebitelem,“ vysvětlil poradce pro komunikaci Evropského spotřebitelského centra ČR Ondřej Tichota. „Pokud spotřebitel reklamuje zboží do šesti měsíců od koupě, má se za to, že vada existovala již v okamžiku dodání,“ upřesnil. Pokud ale ony zmíněné boty reklamujete až po šesti měsících, je na vás, abyste prokázali, že vada existovala již při převzetí.

I když má výrobce nebo prodejce pobočku v České republice, bohužel tzv. eurozáruka, která by umožňovala reklamovat zboží v Česku, neplatí. Jsou ale samozřejmě i výjimky, třeba výrobci automobilů obvykle umožňují reklamovat například vady automobilu u autorizovaného servisu v jiném státě. Prodejce s takovým postupem ale musí souhlasit a uvést tyto podmínky v záručním listě. Eurozáruku může poskytnout i prodejce elektroniky či jiného zboží, vždy ale platí, že co je psáno, to je dáno.

Pokud nám ale zahraniční prodejce eurozáruku neposkytl, musíme se obrátit přímo na jeho obchod v zahraničí. Zboží přitom nemusíte reklamovat osobně, stačí je zabalit a poslat poštou spolu s písemnou reklamací. „Je ale třeba zdůraznit, že u výrobků zakoupených fyzicky v zahraničí, tedy nikoli přes internet, se smluvní vztah řídí právem té dané země,“ upozornil mluvčí Evropského spotřebitelského centra. Proto je určitě dobré do reklamačního dopisu uvést přiměřenou lhůtu k vyřízení. Pokud je reklamace oprávněná, můžete po prodávajícím také žádat úhradu nákladů, které vám s reklamací vznikly.

Jak dlouhé jsou reklamační lhůty?

Ve většině evropských zemí není přesná lhůta na vyřízení reklamace zákonem určena. Ta má být obvykle vyřízena v době přiměřené povaze výrobku, účelu jeho užívání a samotné vady. Tak je tomu například v Německu a Itálii. V Polsku má však obchodník zákonem stanovenou lhůtu 14 dnů, v níž musí spotřebiteli odpovědět. Na Slovensku je lhůta na vyřízení reklamace 30 dní. Současně v jiných zemích EU nemusí automaticky platit, že když obchodník lhůtu nedodrží, spotřebitel může od smlouvy odstoupit.

Co platí v Česku, v Polsku platit nemusí

„Zakoupila jsem si zboží v kamenném obchodě v Polsku, už jsem ho dvakrát reklamovala a teď se objevila vada znovu, můžu odstoupit od smlouvy?“ ptá se čtenářka.

„V Polsku automaticky neplatí, že spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy v případě třetí reklamace stejné vady,“ upozornil Tichota. „Právo na odstoupení má pouze v případě, že je vada neodstranitelná, nebo pokud opakované reklamace působí spotřebiteli nepřekonatelné obtíže. Záleží na posouzení konkrétní situace a předmětném zboží,“ doplnil.

Na nákup přes internet se vztahují české regule

Jiná situace je při nákupech přes internet. „Nakupuje-li český spotřebitel u obchodníka z jiného státu Evropské unie přes internet, telefonicky či jinými prostředky dálkové komunikace, bude se smlouva obvykle řídit českým právem. Bude tak mít stejná práva, na která je zvyklý v České republice,“ sdělil Tichota. Jinými slovy, v takovém případě máte například právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu. A rovněž máte právo na reklamaci, přičemž záruční lhůta je dvouletá.

A pokud máte jakýkoli problém s reklamací v zahraničí, můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum pro ČR. Samozřejmě boty na reklamaci do Itálie za vás nepošlou, ale poradí vám, jak postupovat a na co máte nárok v konkrétní zemi. Kontaktovat ESC můžete prostřednictvím elektronického formuláře.