Spotřebitelé dostanou možnost řešit spory s obchodníky mimosoudně

Praha - Spotřebitelé budou moci od 1. dubna řešit své spory s obchodníky i mimosoudní cestou. Pilotní projekt zahrnující tzv. mediaci a arbitráž, připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Hospodářskou komorou a spotřebitelskými organizacemi. Ministerstvo předpokládá, že pomocí mediace, tedy řešení sporu prostřednictvím kvalifikované osoby, a arbitráže by se mělo ročně vyřešit zhruba 3000 sporů.

„Nový systém využívá existující legislativu, a nebylo tedy nutné měnit zákony, ani zřizovat nové instituce. Předpokládáme, že mimosoudní řešení konkrétního sporu nebude trvat déle než dva měsíce, tedy výrazně méně, než je průměrná doba řízení u soudu. Přidanou hodnotou tohoto projektu tedy může být také snížení zátěže obecných soudů,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS).    

I když nebude systém mimosoudního řešení sporů zcela bezplatný, spotřebitelé oproti klasickému soudnímu řízení podle Římana výrazně ušetří. „Je to důležitý motivační prvek pro obě strany sporu, zákazníka i podnikatele,“ upozornil ministr.     

V první a druhé fázi sporu nebude podle něj žádná ze stran platit poplatky. Pokud se spor za pomocí smírčího řízení nepodaří vyřešit a dospěje až do arbitráže, zaplatí navrhovatel rozhodčímu soudu poplatek 800 korun. Říman odhadl, že do fáze arbitráže dospěje maximálně třetina spotřebitelských sporů.     

Možnost řešit spory mimosoudně přináší ale i další výhody. „Dnešní stav, kdy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v podstatě neexistuje, zvýhodňuje nepoctivé podnikatele a podnikatele prodávající nekvalitní zboží či služby,“ podtrhl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. „Pokud budou mít zákazníci možnost dovolat se svých práv jednodušší a účinnou cestou, tak to bude ku prospěchu nejen jim, ale také všech solidních podnikatelů, proto považuji tento projekt za velmi důležitý,“ dodal.

Vydáno pod