Senát: Méně práce pro podnikatele a novela o investičních pobídkách

Praha - Podnikatelům se uleví od zbytečné administrativy. Novelu živnostenského zákona, která například ruší povinnost podnikatelů opatřovat každou svoji provozovnu speciálním identifikačním číslem, dnes schválil Senát. Nyní ji dostane na stůl k podpisu prezident. V účinnost má vstoupit 1. července. Senát schválil i novelu o investičních pobídkách, naopak zrušení poplatku za vynětí pozemků ze zemědělského původního fondu neprošlo.

Novela by mohla podnikatelům ušetřit 250 milionů korun

Vláda uvádí, že jen povinné označování provozoven podnikatelů identifikačním číslem provozovny a povinnost toto číslo dále běžně používat představuje pro podnikatele zátěž zhruba 47 milionů korun.

Novinky

  • Podnikatelé také budou mít méně práce při stěhování. Pokud mají místo podnikání na stejné adrese jako bydliště a hodlají to tak zachovat i po přestěhování, stačí jim tento fakt dopředu ohlásit živnostenskému úřadu a už se při stěhování nikdy nemusejí zajímat o nahlašování změny adresy místa podnikání. Živnostenský úřad si adresu sám přepíše.
  • Rozšíření služeb centrálních registračních míst podnikatelům umožní, aby mohli prostřednictvím centrálního registračního místa oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně i změnu údajů, kterou již neoznamují přímo živnostenskému úřadu. Služby centrálního registračního místa mají živnostníkům ušetřit podle vlády až 171 milionů korun.

Živnostenský zákon, který platí od roku 1991, už zaznamenal mnoho změn. Mění se prakticky dvakrát každý rok.

Novela o investičních pobídkách

Cílem novely je přilákat do ČR podniky zaměřené na náročné technologie nebo služby, jako jsou například vývojové laboratoře velkých firem. Změna systému investičních pobídek souvisí s vládou schválenou strategií na zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Novela počítá s tím, že pro získání pobídek bude muset investor v případě technologických center vytvořit alespoň 40 pracovních míst, původní vládní návrh předpokládal 50 míst. Sněmovna také doporučila rozšířit investiční pobídky i na telekomunikační služby.

Investiční pobídky budou zároveň moci čerpat i společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nebo strategickými službami. Cílem je pobídky zefektivnit a nasměrovat do oblastí, které zajistí konkurenceschopnost české ekonomiky. Novela také prodlužuje dobu čerpání slevy na dani z příjmů z nynějších pěti na deset let.

Vydáno pod