S opravami domů pomůže Jessica, od září nabídne výhodné úvěry

Praha – Státní fond rozvoje bydlení připravuje další program na rekonstrukce bytových domů. Vlastníci, kteří chtějí domy rekonstruovat či modernizovat, budou zřejmě moci už od září žádat o zvýhodněný dlouhodobý úvěr z programu Jessica. Fond pro ně v úvodní fázi připravil více než 600 milionů korun. Většinu financuje Evropská unie.

Zateplení celé fasády, střechy nebo výměna oken – to jsou nejčastější opravy, kterými by domy v Česku měly projít. Jenže peníze na ně se shánějí těžko.

„Nejtěžší je přesvědčit ať už nájemníky, nebo vlastníky, že pokud se rozhodnou pro určité opravy, tak se jim to vždycky vyplatí ve snížených nákladech na teplo. Když jsme dělali propočty na jednotlivé bytové domy, úspora činila zhruba 35 až 40 procent, což pro vlastníka může dělat 4 až 6 stovek měsíčně,“ říká Dana Rožnovská, vedoucí ekonomického úseku Stavebního bytového družstva Třebíč.

Domy se ale neopravují jen kvůli úsporám – často jsou zkrátka na hraně životnosti. V Česku potřebuje do roku 2020 rekonstrukci 1,5 milionu bytů. To je 11 miliard korun ročně. Právě s tím mají pomoct programy, do nichž investuje stát i Evropská unie, například Panel nebo aktuálně Jessica.

„Vidíme, že zájem o tyto programy jednoznačně je. Odhaduje se, že na revitalizaci bytového fondu čeká ještě více než 50 procent současných obytných domů,“ uvedl ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jiří Koliba.

Pouze pro města s integrovaným plánem rozvoje

Na program Jessica je jako startovací balíček připraveno 610 milionů korun. Úvěr z něj může pokrýt až tři čtvrtiny nákladů na opravy. Čtvrtinu si musí vlastníci zaplatit sami. O peníze z programu Jessica ovšem mohou žádat jen vlastníci domů ve městech se schváleným integrovaným plánem rozvoje. Nezáleží přitom na právní povaze vlastnictví, na zvýhodněné úvěry tak dosáhnou jak fyzické osoby, tak například i obce, společenství vlastníků jednotek či bytová družstva.

PROGRAM JESSICA

Maximální výše úvěru pro jeden projekt je 50 milionů korun, jeden příjemce může získat úvěry za maximálně 120 milionů korun.

Úvěr pokryje maximálně 75 procent nákladů na opravy. Zbylých 25 procent si musí žadatel zaplatit sám.

Úroková sazba bude fixována po celou dobu splácení. Pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti do deseti let bude činit jedno procento, pro deseti až dvacetileté splácení bude úrok dvě procenta a u úvěrů s dobou splatnosti mezi 20 až 30 lety úrok vzroste na tři procenta.

Příjemce úvěru za něj bude muset ručit, například zástavou na nemovitostech či pravidelných příjmech, bianko směnkou nebo ručitelským závazkem.

Frekvence splátek bude měsíční. Splátky jistiny bude možné odložit až o dva roky.

„Celková investiční potřeba na modernizaci a revitalizaci bytového fondu v ČR je odhadována na 680 miliard korun a v současném nelehkém ekonomickém období se nedá předpokládat, že by byla celá proinvestována. Je to opravdu o ekonomických možnostech. Nejen státního rozpočtu, ale i jednotlivých investorů,“ vysvětluje Koliba.

Rekonstrukce bytových domů tématem Ekonomiky ČT24 (zdroj: ČT24)

Česko se startem programu pospíchá – první smlouvu o úvěru musí totiž podle pravidel Evropské unie uzavřít nejpozději do konce roku. Všechny peníze by pak mělo použít do konce roku 2015, jinak je bude muset Bruselu vrátit. V následujícím dotačním období 2014 až 2020 by program mohl mít k dispozici až dvě miliardy korun ročně.

Nyní se čeká, jak dopadne veřejná zakázka za 193 milionů korun na správce Fondu rozvoje měst, který bude program Jessica následujících 30 let administrovat. SFRB ji vyhlásil dnes, nabídky přijímá do 23. dubna. Podepsání smlouvy plánuje na srpen.