Rozvojové země by mohly od EU dostat peníze na boj proti změnám klimatu

Brusel - Evropská komise dnes oznámila, že do roku 2020 by EU mohla poskytnout až 15 miliard eur (382 miliard korun) ročně rozvojovým zemím na zapojení do boje proti změnám klimatu. Píše o tom ve své zprávě o přípravách celosvětové konference o klimatu konající se koncem roku v Kodani. Zde se bude jednat o nové mezinárodní dohodě, která má nahradit Kjótský protokol o snížení emisí, jenž vyprší v roce 2012. Přestože se o snižování emisí snaží především průmyslově rozvojové země, podle mnohých by se tato iniciativa měla rozšířit i na chudší státy.

EU se už dříve zavázala, že sníží objem vypouštěných škodlivých plynů do roku 2020 proti roku 1990 o pětinu. Pokud se připojí i další velcí znečišťovatelé, jako třeba USA nebo Čína, pokles emisí může činit až 30 procent.

Do boje se změnou klimatu je však pro jeho účinnost třeba podle expertů i politiků zapojit i rozvojové země. Evropská komise dnes odhadla, že tyto státy budou kolem roku 2020 potřebovat ročně zhruba 100 miliard eur (2,55 bilionu korun), aby se mohly k tomuto úsilí zapojit.

Značná část z této sumy bude prý muset pocházet z domácích zdrojů daných zemí a z rozšíření mezinárodního trhu s povolenkami na vypouštění skleníkových plynů. Zapotřebí však patrně podle Bruselu bude, aby mezinárodní společenství přispělo zhruba 22 až 50 miliardami eur (561 miliard korun až 1,27 bilionu korun).

Vydáno pod