Rozvojová pomoc zemí OECD loni značně klesla

Paříž - Rozvojová pomoc, kterou poskytuje z veřejných zdrojů 22 členských zemí výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), dosáhla loni 103,7 miliardy dolarů, tedy asi 2,11 bilionu korun. Proti předloňsku to znamenalo pokles o 8,4 procenta. Devět nečlenských zemí výboru sice pomoc zvýšilo, ale protože jimi poskytované částky jsou malé, celkový pokles to nezbrzdilo.

OECD označila za hlavní příčinu loňského vývoje to, že odpisování dluhů, které se do rozvojové pomoci také započítává, už loni nedosáhlo předchozí mimořádné výše. Předtím byly odpuštěny vysoké částky zvlášť Iráku a Nigérii.    

Hlavním poskytovatelem pomoci zůstaly loni USA s 21,2 miliardy dolarů (pokles o 9,9 procenta), Německo s 11 miliardami (vzrůst o 5,9 procenta) a Francie s 8,82 miliardy (mínus 15,9 procenta). Následují Británie a Japonsko. Německo bylo jediným z velkých dárců, kde nastal vzestup.        

Česká republika, která stejně jako Slovensko není členem výboru, poskytla loni podle zprávy OECD 179 milionů dolarů (3,5 miliardy korun), což byl v reálných hodnotách proti předloňsku pokles o 3,6 procenta. Slovenská pomoc se naopak o 0,6 procenta zvýšila a dosáhla 55 milionů dolarů (asi 1,37 miliardy slovenských korun).          

Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nedávno informoval, že částka vynakládaná na pomoc chudším zemím tvoří 0,12 procenta českého hrubého hrubého národního důchodu. Česká republika se přitom zavázala k 0,17 procenta v roce 2010. Česká rozvojová pomoc směřuje prioritně do Angoly, Bosny a Hercegoviny, Jemenu, Moldávie, Mongolska, Srbska a Černé Hory, Vietnamu a Zambie.

Vydáno pod