Říman: Do roku 2010 výrazně snížíme administrační zátěž podnikatelů

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman chce do roku 2010 snížit administrativní zátěž českých podnikatelů o 20 procent. Chce tak povzbudit podnikatelské prostředí a posílit konkurenceschopnost České republiky. Materiál, který se tohoto záměru týká, by měla vláda projednat do konce dubna.

Prosazením novely živnostenského zákona, kterou včera podepsal prezident Václav Klaus, snahy občanské demokracie o zjednodušení podnikání nekončí. Vláda se nyní bude zabývat výsledky analýzy 250 předpisů týkajících se podnikání a hledat prostor pro jejich zjednodušení. Ministerstva v předloženém materiálu identifikovala 2 200 různých povinností podnikatelů vůči státu, které vycházejí z poloviny z iniciativy českých zákonodárců, druhou polovinu uvalila na podnikatele Evropská unie. 
 
„Naším cílem je do roku 2010 20 procent této administrativy zlikvidovat,“ zdůraznil Říman na dnešním brífinku. „Bude to samozřejmě především v té části, která vychází z českého práva. U evropských směrnic to bude obtížnější, nicméně i tam k tomu dojde,“ doplnil.
 
V prvním kole bude ministerstvo pracovat na odstranění zátěže v šesti klíčových resortech. Kromě jeho samotného to budou ministerstva životního prostředí, financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a zemědělství, na která připadá zhruba polovina veškeré administrativní zátěže. Celkově se v souvislosti s ní ročně vynaloží 76 miliard korun.
 
Podnikatelé by zjednodušení svých povinností vůči státu uvítali. „Je to prospěšné a bylo by to dobře. Samozřejmě máme hodně co zlepšovat,“ prohlásil v rozhovoru pro ČT24 v reakci na vystoupení Martina Římana předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.
 
Hodnocení administrativní zátěže odráží stav z roku 2005. Jeho podstata spočívá v měření nákladů spojených s plněním uložených informačních povinností. Snížení této zátěže přispěje například k odstranění nadbytečných úkonů ve vztahu podnikatelů vůči státu, zjednodušení vstupu do podnikání a zlepšení celkového podnikatelského prostředí v zemi.

Vydáno pod