Prezident podepsal nová pravidla pro úvěry. Zlepší pozici dlužníků

Spotřebitelé budou moci splatit dluhy z úvěrů vesměs kdykoliv, omezí se i sankce za pozdní splátky. Předpokládá to zákon o úvěru pro spotřebitele, který podepsal prezident Miloš Zeman. Podpisu se dočkala i novela daně z nabytí nemovitostí, nový atomový zákon, novela zákona o státním podniku či nový celní zákon. Dále pak novela, která umožní uskutečnit 10 důležitých dopravních staveb bez opakování vlivu na životní prostředí (EIA) a novela, snižující počet ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování.

Úvěr by měl podle návrhu zákona věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností.

Spory u smluv ze spotřebitelských úvěrů budou rozhodovat výhradně soudy. Nebude tedy možné jejich řešení u rozhodců, čili arbitrážemi.

Při dřívějším splacení dluhu bude mít poskytovatel právo pouze na takzvané účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasnou úhradou objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma. 

  • V případě prodlení splátek bude moci poskytovatel celkově naúčtovat podle předlohy penále a smluvní pokuty jen do 50 procent z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun.
  • Zákon bude ohledně smluvních pokut platit i zpětně.

Měsíc před každoročním výročím uzavření smlouvy budou moci lidé zdarma splatit až čtvrtinu hypotéky. Za to si nyní banky účtují často vysoké poplatky. Banky také budou muset už v reklamě říct, kolik bude hypotéka skutečně stát a tuto informaci budou muset písemně potvrdit ještě před podpisem smlouvy.

Lidé navíc budou moci splatit jednorázově hypotéku při prodeji nemovitosti. Operaci by mohli provést nejdříve po dvou letech trvání úvěrové smlouvy. Náhrada nákladů by činila procento z předčasně splacené částky, nejvýše však 50 tisíc korun.

obrázek
Zdroj: ČT24

Kontrolu převezme centrální banka

Úvěrové firmy bude místo České obchodní inspekce kontrolovat Česká národní banka, jež také bude vydávat licence. Centrální banka se bude zabývat i nelegálním poskytováním úvěrů. Firmám a jednotlivcům by za takový prohřešek hrozila až dvacetimilionová pokuta.

Podle neziskových organizací, které pomáhají zadluženým lidem, to postihne hlavně lichvářské společnosti. Zákon u takových úvěrových smluv také uvádí, že nepožívají právní ochrany a věřitel by měl nárok jen na jistinu bez úroků a sankcí. Norma také zruší odměny za nalezení nových pracovníků do distribuční sítě poskytovatelů úvěrů.

Zákon zpochybňuje asociace věřitelů, podle níž pádům lidí do dluhových pastí nezabrání. Asociace také soudí, že norma povede ke zdražení úvěrových služeb.

Daň bude platit kupující

Zeman podepsal i novelu daně z nabytí nemovitostí. Daň bude nově místo prodejce platit kupující. Změna začne platit až od podzimu. Sazbu daně novela nemění, přestože ji část senátorů chtěla snížit ze současných čtyř procent.

Vláda si od změny v osobě poplatníka slibuje větší jednoznačnost zákona i lepší výběr daně. Současný zákon dává možnost oběma stranám transakce, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí; zpravidla ji platí prodávající a kupující je v pozici ručitele. Změna zákona tento institut ručení ruší.

  • V účinnost má změna vstoupit první den třetího měsíce od vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, pokud by vyšla v srpnu, změna nastane od listopadu.

Prezident podepsal i nový atomový zákon, který zpřesňuje požadavky a procesní pravidla pro provoz nynějších a spouštění nových bloků jaderných elektráren. Zpřesnění napomůže podle vlády státní správě daleko efektivněji usměrňovat kroky při umisťování, výstavbě, uvádění do provozu a provozu nových bloků jaderných elektráren. Nový zákon bude platit od příštího roku.

Konkureční doložka pro šéfy státních podniků

Ministerstva získají větší dohled nad státními podniky a převod pozemků pod krajskými a obecními silnicemi má být snadnější. Počítá s tím novela zákona o státním podniku, kterou prezident podepsal. Novela zavádí například konkurenční doložky pro generální ředitele těchto firem a vymezuje pravomoci a kompetence dozorčích rad. Změna zákona se týká například České pošty, Lesů ČR či Řízení letového provozu.

Menším firmám a dovozcům se má zjednodušit celní řízení. Nový celní zákon, podepsaný ve středu prezidentem, také sjednotí současné postupy pro celní dohled, kontrolu a řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a jeho výběru. Pro cla a obchod by se měly ve větší míře využívat moderní nástroje a technologie, především elektronické prostředí. Nový zákon má především přizpůsobit tuzemské zákony novému celnímu kodexu Evropské unie účinnému od letošního května. 

Desítka staveb se zvláštním povolením

Deset důležitých dopravních staveb bude možné realizovat bez opakování posudku vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Týká se to zhruba 120 kilometrů dálnic a také modernizace železniční tratě Sudoměřice–Votice. Změnu zákona, kterou parlament přijal ve zrychleném režimu, stvrdil prezident republiky podpisem. 

Novela převede vybrané stavby do zvláštního režimu, kdy má stačit místo dalšího posudku stanovisko ministerstva životního prostředí. Pokud by se proces posuzování vlivů musel opakovat, znamenalo by to odklad a zdržení těchto staveb. Vybrané projekty by se mohly začít stavět v příštím roce.

Počet ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování se letos sníží, a to zhruba o třetinu. Změna se bude týkat podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) přibližně 1700 až 1800 malých znečišťovatelů z celkových 5000. Ušetřit se tím má asi 30 milionů korun ročně. Úlevu přinese vládní novela, kterou podepsal Miloš Zeman.