Pokuta deset milionů pro Toshibu platí, potvrdil ji Ústavní soud

Japonská společnost Toshiba přišla o poslední možnost, jak se v Česku bránit desetimilionové pokutě, kterou dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za účast v kartelu výrobců obrazovek. Ústavní soud zamítl její stížnost, označil ji za zjevně neopodstatněnou.

Toshiba se pokutu snažila zvrátit tím, že namítala zásah do práva na spravedlivý proces. Ústavní soud ale žádné překročení ústavního rámce soudů, které se případem zabývaly, nenašel.

Celý případ měl naposledy na stole Nejvyšší správní soud, který letos v lednu existenci kartelu potvrdil včetně pokuty v celkové výši 50 milionů korun.

Kartel výrobců televizních obrazovek je jedním z největších, které v historii ÚOHS prošetřoval. Už před třemi lety Krajský soud v Brně potvrdil, že byl globální, musel ale prokazovat jeho dopad na území Česka.

„Jestliže je na území ČR obchodováno s produktem, jehož se týkal kartel, tak už z toho vyplývá dopad na území ČR,“ uvedl tehdy soudce David Raus. Podle něj se firmy dohodly na ceně produktu, se kterým se v tuzemsku obchodovalo.

ÚOHS pravomocně rozhodl už před pěti lety

Antimonopolní úřad o kartelu výrobců obrazovek rozhodl pravomocně koncem roku 2010. Pokutu dostalo pět firem: Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., Technicolor S.A. a Chunghwa Picture Tubes, Ltd.

U Koninklijke Philips Electronics NV a LG Electronics byla už pokuta promlčená. Bez pokuty vyvázl také Samsung, který o existenci kartelu poskytl úřadu informace.

Zástupci firem se domlouvali řadu let

Kartel výrobců obrazovek trval podle ÚOHS šest let. Firmy se na něm podílely různou dobu, což úřad při stanovení pokut zohlednil. Výrobci obrazovek se scházeli na jednáních řadu let. Jednání a kontakty mezi nimi započaly už před rokem 1998 a pokračovaly do roku 2004.

Schůzky se konaly v asijských i evropských zemích. Před rokem 1998 šlo spíše o neformální setkání. Následně se výrobci obrazovek začali setkávat organizovaněji a systematicky.

Na těchto schůzkách firmy podle ÚOHS jednaly zejména o cenách a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Největší pokutu dostal od ÚOHS Technicolor, činí 13,858 milionu korun. Další sankce pro jednotlivé firmy byly následující: Panasonic Corporation 10,373 milionu korun, MT Picture Display 9,43 milionu korun, Chunghwa Picture Tubes 6,4 milionu korun. Toshiba Corporation měla původně zaplatit 11,726 milionu korun. Krajský soud v Brně ji ale snížil na 10,373 milionu.