Odstartovala další vlna dotací na zateplení domů

Praha – Přesně od 10 hodin dopoledne mohou lidé podávat žádosti na dotace na zateplení rodinného domu v programu Nová zelená úsporám. Po pěti letech se s žádostmi mohou přidat i ti, kteří chtějí zateplit své bytové domy v Praze. Připraveno je 1,1 miliarda korun, 600 milionů je určeno pro rodinné domy a půl miliardy na bytovky.

Státní fond životního prostředí začal přijímat první žádosti, které lze podat elektronicky, v 10:00. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, pomohou s podáním žádosti pracovníci fondu. Příjem potrvá do 31. října, nebo dokud se nevyčerpají peníze. „U rodinných domů je výše dotace až 50 procent nákladů. Co se týče bytovek, tam si může žadatel sáhnout až na 20 procent plus platíme podporu i na realizaci projektové dokumentace a na zabezpečení technického dozoru investora,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Fond počítá s tím, že se dotace vyplatí dříve než poslední den v říjnu. Valdman je toho názoru, že půjde řádově o týdny. Lidé budou průběžne infromováni o tom, kolik peněz už bylo vyplaceno, aby věděli, zda má cenu nechat si vypracovat projektovou dokumentaci, nebo zda počkat na další kolo programu.

Jak získat dotaci?

  • Do pěti kalendářních dnů doručit na kterékoliv krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí odborný posudek, který se skládá ze zjednodušené projektové dokumentace a z energetického posouzení

Na rozdíl od tří dřívějších dotačních programů by měly být letos jednodušší podmínky, a program by se tak měl otevřít širšímu okruhu žadatelů. Dotace by podle ministerstva životního prostředí mohli získat i lidé, kteří nemají peníze na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Podmínkou je snížení spotřeby energie domu minimálně o 20 procent. Žádost o dotaci smí podat pouze vlastník domu.

V rámci programů Zelená úsporám se už vydalo více než 20 miliard korun na základě 93 tisíc žádostí.

Vyzkoušejte kalkulačku programu Nová zelená úsporám