Nový registr osob zjednoduší podnikatelům administrativu

Praha - V polovině roku bude zaveden nový registr osob, který bude mít velký význam nejen pro podnikatele, ale i pro běžné občany. Nový registr by měl zjednodušit jednání s úřady. Například napomůže ke zrychlení přidělování identifikačního čísla.

Registr bude na jednom místě obsahovat všechny důležité informace o právnických a podnikatelských fyzických osobách a dále o orgánech veřejné moci.

Hlavní výhodou nového registru bude, že v jednotné struktuře shromáždí sadu údajů pro všechny osoby, takzvané referenční údaje. Referenční údaje jsou ověřené a úřady s nimi tedy mohou pracovat jako s platnými údaji.

Nový registr osob (zdroj: ČT24)

Správcem registru osob je Český statistický úřad. Ten v současné době pracuje na doplnění informací o zhruba třech milionech osob. 85 procent informací už systém obsahuje, další budou doplněny ve spolupráci s registrem obyvatel a registrem nemovitostí do poloviny letošního roku.