Nabídka Penty a E-Investu na pomoc Sazce není platná

Praha - Prozatímní věřitelský výbor Sazky se shodl, že nabídka Penty a E-Investu na poskytnutí provozního financování Sazce, kterou zaslal její šéf Aleš Hušák insolvenčnímu správci loterijní firmy Josefu Cupkovi, nemá oporu v platných předpisech. Výbor toto sdělení dnes zaslal Hušákovi. V úterý večer Sazka oznámila, že obdržela od Penty a E-Investu nabídku na financování. Krátce předtím zaslaly KKCG a PPF, které patří k největším věřitelům Sazky, akcionářům a členům představenstva firmy dopis s jejich poslední nabídkou na záchranu českého loterijního giganta. Sazka současně ve čtvrtek doplatí zbytek lednového jackpotu ve Sportce ve výši 103 milionů korun. Kvůli této výhře hrozilo Sazce odebrání loterijní licence.

Výbor ústy svého předsedy Josefa Novotného chápe žádost insolvenčnímu správci o jednání s předkladateli nabídek, které by vedly k uzavření smlouvy o provozním úvěru, jako pokus na poslední chvíli přenést odpovědnost představenstva Sazky za nezajištění potřebných provozních prostředků na někoho jiného. Podle mluvčího Sazky Jana Tuny je nabídka Penty a E-Investu na rozdíl od dopisu KKCG a PPF bez jakýchkoliv ultimát, vyhrožování a navíc poskytuje konkrétní řešení.

KKCG: Jde o prázdné a nekonkrétní prohlášení

„Je to jen další prázdné a nekonkrétní prohlášení s cílem oblbnout akcionáře Sazky,“ reagovala dnes KKCG. Podle něj Gladiolus (firma založená Pentou a E-Investem) žádnou konkrétní nabídku na rozdíl od skupin PPF a KKCG nepředložil ani se nezavázal k žádným konkrétním finančním částkám, které může Sazce poskytnout. „Pouze prázdně a obecně konstatuje, že poskytne nezbytné finance na jeden jediný rok s úrokem deset procent. To není seriózní a vážně míněná nabídka a insolvenční situaci dlužníka vůbec neřeší,“ dodalo Komárkovo impérium.

mluvčí PPF Alexej Bechtin

„Pokud Penta myslí svou nabídku na pomoc Sazce poctivě, může ihned vyplatit věřitele. Jejím cílem ale není záchrana Sazky, Penta chce jediné: vytunelovat loterijní byznys Sazky a převést jej do Fortuny.“

V případě, že akcionáři Sazky návrh PPF a KKCG nepřijmou, budou tyto dvě společnosti na čtvrteční schůzi věřitelů prosazovat konkurz Sazky. Za Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), který je majoritním akcionářem Sazky, označil jeho předseda Pavel Kořan nabídku jako ultimátum, které je pro něj obecně nepřijatelné. Zástupci minoritních akcionářů by nabídku přijali. Hušák reagoval vyjádřením, že šéfové PPF a KKCG Petr Kellner a Karel Komárek chtějí Sazku zničit či ukrást.

Akcionářům, tedy sportovním organizacím, chtějí PPF a KKCG nechat dvacetiprocentní majetkový podíl v Sazce za předpokladu, že bude proveden restrukturalizační plán, jak jej obě firmy navrhují. Nabídka se váže na splnění pěti podmínek. Mezi nimi je požadavek, aby Hušák sám odstoupil z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Sazky.

Sazka doplatí zbytek lednového jackpotu ve Sportce

Sazka ve čtvrtek doplatí více než 103miliononovou výhru ve Sportce z ledna letošního roku, jak oznámil mluvčí Sazky Jan Tuna. Podle něj o tom dnes rozhodlo vedení firmy. Kvůli nevyplácení výhry v termínu zahájilo ministerstvo financí se Sazkou správní řízení o odejmutí licence na provozování číselných loterií. Již dříve ministerstvo financí uvedlo, že pokud Sazka výhru do doby nabytí právní moci rozhodnutí doplatí, správní řízení bude zastaveno.

Proti rozhodnutí ministerstva financí pozastavit loterijní licenci přitom Sazka v úterý podala rozklad. Ministerstvo pozastavilo Sazce licenci letos 9. května. Dočasné zastavení provozování vydalo ministerstvo financí na dobu 30 kalendářních dnů a znamenalo, že dnem nabytí právní moci, tedy 15 dní od doručení rozhodnutí, by Sazka byla povinna zastavit příjímání sázek na číselné loterie. Sazka přitom měla čas na odvolání právě do úterka.

Firmě ovšem nyní hrozí, že přijde o veškeré licence. Státu totiž neuhradila správní poplatky z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2010 ve výši 66 milionů korun. Poplatky přitom byly splatné 20. dubna. Resort financí proto zahájil se Sazkou správní řízení kvůli neuhrazení poplatků.

Sazka chce být v prozatímním věřitelském výboru firmy Bestsport

generální ředitel Sazky Aleš Hušák

„S ohledem na skutečnost, že Sazka uplatnila prostřednictvím přihlášky podané 24. května 2011 své pohledávky za firmou Bestsport v celkové výši 5,84 miliardy korun, navrhuje tímto Sazka svou účast ve shora uvedeném prozatímním věřitelském výboru a vyjadřuje souhlas se svým jmenováním do prozatímního věřitelského výboru.“

Sazka současně navrhuje svoji účast v prozatímním věřitelském výboru firmy Bestsport, když u soudu za firmou Bestsport přihlásila pohledávku v celkové výši 5,84 miliardy korun. Bestsport je v úpadku stejně jako Sazka a je vlastněn Občanským sdružením Zelený ostrov (OSZO), které má stejné majitele jako Sazka, tedy sportovní svazy. Bestsport sám na sebe podal insolvenční návrh 31. března. Sazka se kvůli problémům se splácením výstavby O2 areny dostala do insolvence. Bestsport, který arénu postavil, dostával od Sazky peníze přes OSZO. Sazce je pak odváděl, aby mohla dluhopisy splácet.

V úpadku je největší česká loterijní firma od konce března, a to kvůli problémům se splácením výstavby pražské multifunkční haly O2 arena. Městský soud v Praze zaevidoval 2 075 věřitelů s pohledávkami za 41,1 miliardy korun. Insolvenční správce Josef Cupka následně popřel pohledávky za loterijní společností Sazka ve výši 17,154 miliardy korun a jako nesporné uznal pohledávky za zhruba 15 miliard. Přezkum pohledávek je nutný kvůli schůzi věřitelů, která se uskuteční 26. května v Národním domě na Vinohradech.

  • KKCG zdroj: KKCG http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2343/234271.jpg
  • Sazka autor: Martin Divíšek, zdroj: ISIFA/VLP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2287/228644.jpg
  • Aleš Hušák autor: ČT24, zdroj: ISIFA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2246/224554.jpg