Na penzi si dává stranou 70 procent Čechů v produktivním věku

Události: Počet střadatelů v třetím pilíři opět klesl (zdroj: ČT24)

Na penzi si ve třetím pilíři spoří o 26 tisíc lidí míň než loni. I tak ale posílá peníze do fondů víc než 4,6 milionu klientů, tedy přes 70 procent těch, kdo jsou v produktivním věku. Zčásti přispívají i zaměstnavatelé.

Počet účastníků v takzvaných účastnických fondech vzrostl od začátku roku o 13 procent (48 tisíc) na 416 tisíc. Pokles účastníků v transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, se zmírnil o 0,6 procenta (74 tisíc) na 4,183 milionu.

Oba typy fondů jsou součástí takzvaného třetího pilíře. Důchodové spoření ve druhém pilíři bylo k 1. lednu letošního roku ukončeno, výplata peněz účastníkům se uskuteční do konce letošního roku.

Přispívají i zaměstnavatelé

Penzijní společnosti vykázaly za první čtvrtletí nárůst peněz ve správě o 7,5 miliardy korun na 357 miliard korun. Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele se stabilně udržuje na pětině z celkového počtu.

Příspěvek do třetího pilíře od zaměstnavatele
Zdroj: ČT24

Majetek v transformovaných fondech koncem března byl převážně v dluhopisech (88 procent). V akciích a podílových listech bylo 1,7 procenta majetku, zbytek připadl na ostatní investice, například do peněžního trhu.

Celkem fondy třetího pilíře vytvořily zisk 613 milionů korun. Zisk měly zejména transformované fondy, které tolik nepodlehly jako účastnické fondy současné rozkolísanosti kapitálových trhů a extrémnímu poklesu úrokových sazeb na finančních trzích.

Výrazně a velmi pozitivně se projevila změna v nárůstu státního příspěvku, takže byť počet klientů mírně klesá, tak ten objem naspořených prostředků stoupá velmi výrazně.
Aleš Poklop
prezident Asociace penzijních společností ČR

Průměrné zhodnocení vkladů klientů transformovaných fondů v letech 1995 až 2015 činilo 3,86 procenta, průměrná inflace v tomto období byla 3,55 procenta, uvedl viceprezident Asociace penzijních společností Tomáš Vystrčil.

Další viceprezident asociace Pavel Racocha věří, že výnosy těchto fondů překonají inflaci i v letošním roce, protože ta nebude vyšší než loni. Výnosy fondů ovšem vzhledem k situaci na trhu s fixně úročenými cennými papíry v několika nejbližších letech neporostou, dodal.

Kromě penzijního připojištění ale Češi investují i do stavebního spoření nebo do termínovaných vkladů. Celkem 17 procent lidí pak má klasický spořicí účet.

Investice českých domácností
Zdroj: ČT24

Dobrovolně spoří 70 procent pracujících

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření pro účastnické fondy. Toto spoření je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. 

Vydáno pod