Na českou zeleninu natrefíte v obchodech v méně než polovině případů

Praha - O českém trhu se zeleninou už se příliš nedá mluvit jako o českém v pravém slova smyslu. Už více než 60 procent zeleniny totiž pochází z dovozu a tento podíl stále roste. Nejvíce zeleniny se podle Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) dováží z Nizozemska, nejčastěji dováženým druhem jsou rajčata. Domácí producenti proto chtějí nepříznivý stav změnit ve svůj prospěch propagací zeleniny pěstované v takzvaném integrovaném systému produkce, při němž je oproti klasickému způsobu pěstování výrazně omezeno použití chemikálií, zejména pak hnojiv a pesticidů.

Největší problém zelinářů související s dovozem spočívá podle předsedy unie Jaroslava Zemana v tom, že se dováží i zelenina, kterou jsme schopni vypěstovat. Zelinářům naopak nevadí, když jsou do země dováženy ty druhy zeleniny, které není možné v daný moment v Česku vypěstovat.

Podle českých zelinářů bývá dovážená zelenina ošetřena přípravky, jejichž použití je v ČR zakázané. Tvrdí také, že domácí zelenina je čerstvější, neboť se nepřeváží kamiony na velkou vzdálenost.

Pesticidy by se neměly používat preventivně

Při pěstování v integrovaném systému se používá minimálně o 30 procent méně dusíkatých hnojiv než při klasickém způsobu. Pesticidy se neužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdců nebo když selžou nechemické metody ochrany. Dodržování podmínek kontrolují nezávislé kontrolní organizace. Podle zelinářů je takto vypěstovaná zelenina chutnější a zdravější, navíc šetrnější k životnímu prostředí.

Dalšími významnými exportéry zeleniny do Česka jsou kromě Nizozemska také Španělsko, Německo, Polsko, Itálie a Maďarsko. Mezi hojně dovážené druhy dále patří salátové okurky a cibule.

Plochy, na nichž se zelenina v integrovaném systému produkce v tuzemsku pěstuje, se stále rozšiřují a v současnosti zahrnují již více než polovinu z celkových 9 091 hektarů půdy osetých či osázených zeleninou. Zelináři předpokládají, že do roku 2013 se pole se zeleninou rozšíří na 6 000 hektarů.