Ministerstvo financí chce omezit platby v hotovosti

Praha - Omezení plateb v hotovosti se v budoucnu možná nebude vztahovat pouze na jeden kalendářní den jako dosud, ale na období jakýchkoli 28 dnů za sebou. Vyplývá to z návrhu nového zákona o omezení plateb v hotovosti, který předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Současnou maximální částku 350 000 korun pro omezení hotovostních plateb, která je platná od loňského května, však zákon nemění. Ministerstvo si od návrhu zveřejněného na webu vlády slibuje účinnější boj proti takzvané šedé ekonomice a praní špinavých peněz.

Norma také snižuje počet výjimek, na které se limit pro hotovostní platby nevztahuje, a rozšiřuje omezení i na platby mezi českými osobami v cizině. Účinnost zákona MF navrhlo od dubna 2013.

28 dní je dle ministerstva ideální

Období 28 dnů MF navrhuje jako časový test proto, že lze současné ustanovení ohledně jednoho kalendářního dne snadno obejít rozložením platby do více dní. „Toto období se zdá být dostatečně dlouhé na to, aby zabránilo evidentnímu obcházení zákona,“ uvedlo v materiálu MF.

Nově zákon také zdůrazňuje, že nezáleží na tom, na základě jakého právního důvodu k převodu hotovosti dochází. Tím se podle ministerstva odstraňuje jeden z hlavních nedostatků nynějšího zákona, který se omezuje pouze na případy, kdy plátce platbou plní svůj dluh. „To podle převažujícího názoru vylučuje aplikaci zákona v případě půjček, darování a dalších smluv reálné povahy, při nichž závazek vzniká teprve poskytnutím plnění,“ uvedlo ministerstvo financí.

Zákon by se měl podle návrhu MF nově vztahovat i na některé platby mezi českými osobami v cizině. Tím se má podle úřadu zabránit obcházení zákona účelovým prováděním plateb v hotovosti mimo území České republiky.

Výjimek ubyde, maximální limit zůstane

Zůstat by ale mezi výjimkami měly platby, kde je jednou stranou hotovostní platby stát nebo oprávnění poskytovatelé platebních služeb, tedy například banky. Dále zůstanou výjimky týkající se například plateb v době krizového stavu. Limit ve výši 350 000 korun se podle ministerstva financí v praxi osvědčuje, a proto jej úřad navrhuje neměnit.

Platbou v hotovosti je nadále i platba hodnotnými komoditami

Stejně jako v nynější právní úpravě se za platbu v hotovosti považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako je například zlato nebo drahé kameny.

V Česku dále platí i opatření v rámci zákona proti praní špinavých peněz. Jedná-li se o podezřelý obchod, musí jej banky oznámit ministerstvu financí bez ohledu na výši částky. U ostatních obchodů provádějí banky takzvanou identifikaci klienta pro obchody přesahující 1 000 eur (zhruba 25 000 korun) a takzvanou kontrolu klienta pro obchody nad 15 000 eur.