Ministerstvo financí chce odstranit daňovou diskriminaci

Praha - Ministerstvo financí připravilo novelu, která má odstranit daňovou diskriminaci lidí a firem bez trvalého bydliště či sídla v Česku. Nová úprava má za úkol zrovnoprávnit občany a firmy z ostatních zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Cílem novely je zastavit řízení, které proti Praze vede Evropská komise, a také zabránit žalobě na Česko u Evropského soudního dvora. S odvoláním na náměsteka ministra financí Petera Chrenka o tom píše deník E15.

Chrenko očekává, že poslanci novelu projednají v rámci návrhu na urychlené odpisy, který je již v Poslanecké sněmovně. Jeho schválení podporují všechny strany, jež se shodly na vytvoření přechodné vlády Jana Fischera.

Česko znevýhodňuje nerezidenty 

Evropská komise prý již dříve vytkla Česku, že znevýhodňuje nerezidenty, kteří zatím při výpočtu daně z příjmu nemají nárok na uplatnění výdajů. Na rozdíl od rezidentů si tedy musejí daň počítat z takzvaného hrubého základu. Brusel především zdůrazňuje, že dosavadní česká praxe je v rozporu se svobodou poskytování služeb a volným pohybem kapitálu.

Diskriminace se týká i Čechů, kteří mají trvalé bydliště či sídlo v zahraničí. Podle komise souvisí především s tím, jak Česko zdaňuje příjmy z nezávislé činnosti, licenčních poplatků, příjmů z užívání movité věci a také příjmů z poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb.   

V případě schválení novely si nerezidenti polepší

Daňoví rezidenti států EU a EHP si tedy budou moci v případě schválení navržené novely uplatnit výdaje stejně jako daňoví poplatníci s trvalým bydlištěm či sídlem v Česku. Již zaplacenou srážkovou daň si pak budou moci započíst oproti jiným daňovým povinnostem, které vyplývají z jejich příjmů v Česku. Novela má vstoupit v platnost k 1. lednu 2010, čeští nerezidenti však získají nárok na zpětné uplatnění nákladů v roce 2009.

Řízení s ČR bylo Evropskou komisí zahájeno už v únoru 

Řízení proti Česku pro porušení smluvních závazků zahájila Evropská komise v únoru. V té době také varovala, že může celou záležitost předložit Evropskému soudu v Lucemburku. Úřad, v jehož čele vystřídal Miroslava Kalouska Eduard Janota, však nyní očekává, že řízení bude v nejbližší době zastaveno. Chrenko to zdůvodňuje tím, že Praha nyní hodlá odstranit veškeré nejasnosti, aby zcela pominuly důvody pro jakoukoli neslučitelnost s evropským právem.