Mattoni zahájil zlatý věk Kyselky

Praha - Dnešní zdevastovaný památkově chráněný areál lázní a stáčírny minerálky v Kyselce jen stěží připomíná dobu, kdy tato obec co do atraktivity soupeřila s nedalekými Karlovými Vary. Za rozkvětem lázní a především rozvojem průmyslové výroby zdejší minerálky stál obchodník Heinrich Mattoni, který zemřel 14. května 1910. Mattoni si prameny v Kyselce pronajal v roce 1867 od hraběte Černína a zdejší minerálce, kterou začal stáčet do lahví, dal své jméno. Za několik let prameny a přilehlé lázně koupil za téměř půl milionu zlatých a tato na svoji dobu obrovská investice se mu bohatě vyplatila.

Mattoni pocházel z rodiny karlovarského měšťana a cínařského mistra, jehož předkové přišli na západ Čech z Itálie a údajně pocházeli ze starého florentského šlechtického rodu. Jelikož jeho rodina patřila k těm zámožnějším, dostalo se mu kvalitního vzdělání, mimo jiné na obchodní škole v Praze. Zkušenosti poté sbíral u několika velkých obchodních firem ve Vídni a Hamburku. Do samostatného podnikání se pustil v polovině 50. let, kdy si od města Karlovy Vary pronajal právo obchodovat s tamní minerální vodou.

Mattoni prodával kromě karlovarské vody i minerální vodu z pramenů v Kyselce

Výhodně se oženil s dcerou karlovarského purkmistra Knolla a obchodu se dařilo. V té době již velmi slavné lázně byly dobrou značkou a zdatný obchodník Mattoni vybudoval po celé monarchii i jinde v Evropě a v zámoří rozsáhlou prodejní síť, která z něj učinila boháče. Mattoni prodával nejen karlovarskou vodu a místní minerální soli, ale především minerální vodu z nedalekých pramenů v Kyselce. Ta na rozdíl od té karlovarské byla nejen zdravá, ale také i chutná.

Mattoni zahájil zlatý věk Kyselky - kromě moderní stáčírny a elektrárny zde vybudoval lázeňský palác a promenády, hotely, neorenesanční vilu (zámeček) a další stavby včetně romantických cest s altánky.Do lázní přivedl železnici, a tím nejen podpořil obchod s minerálkou, ale z městečka učinil plnohodnotné lázně, ve kterých pulzoval společenský život a které přetahovaly klienty Karlovým Varům. Klíčem k Mattoniho úspěchu byl nejen kvalitní produkt, jeho obchodní talent a pracovitost, ale i to, že jako jeden z prvních v oboru dokázal mistrně užívat reklamy.

  • Lázně Kyselka zdroj: Muzeum Karlovy Vary http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3558/355792.jpg
  • Lázně Kyselka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3422/342191.jpg
  • Lázně Kyselka dnes autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3422/342189.jpg
  • Zchátralé lázně Kyselka zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/30/2951/295011.jpg

Od počátku budoval silnou a výraznou obchodní značku, například dodnes užívanou etiketu s orlicí nese Mattoniho minerálka od osmdesátých let 19. století. Mimo jiné také získal titul c. k. dvorního dodavatele. Tím, že zvýšil povědomí o značce a vybudováním železnice usnadnil dopravu, během několika let zmnohonásobil vývoz. Zatímco v prvních letech po koupi pramenů stáčel kolem 650 000 lahví ročně, z nichž zhruba třetina směřovala na vývoz, v roce 1910, kdy zemřel, vyvážela jeho společnost na deset milionů lahví a patřila k nejznámějším minerálním vodám světa.

Mattoni se nevěnoval pouze podnikání, ale byl i aktivním veřejným činitelem a také donátorem. Byl významným karlovarským radním, stál u zrodu řady tamních spolků (tělovýchovného, dobrovolných hasičů), byl hejtmanem ostrostřelců a zakladatelem místní spořitelny. Jako dárce podporoval civilní i vojenské nemocnice, ve svých lázních zřídil bezplatná místa pro léčbu důstojníků. Kromě Karlových Varů byla jeho hlavní domovskou adresou Vídeň, kde byl v roce 1889 povýšen do šlechtického stavu, získal titul císařského rady a mnoho dalších poct.