Majitelé domů: Česku hrozí rezidenční finanční krize

Praha – Občanské sdružení majitelů domů se obává, že Česku hrozí podobná rezidenční finanční krize, jakou v roce 2008 zažily Spojené státy. Může za to velký převis nabídky nad poptávkou, který v poslední době panuje na českém realitním trhu. Sdružení proto doporučuje vládě zastavit všechny daňové úlevy a subvence pro financování stávajících a výstavbu nových rezidenčních projektů. Vyplynulo to z návrhů sdružení ke koncepci nové bytové politiky, které sdružení majitelů bytů předalo ministerstvu pro místní rozvoj.

Nabídka a poptávka na trhu s bydlením by se měla lépe vybilancovat. Developeři by měli podle majitelů domů investovat do nové výstavby jen svůj vlastní kapitál. „V současné době, jak ukazují i analýzy ministerstva pro místní rozvoj, je vysoký převis nabídky rezidenčních nemovitostí nad poptávkou, který stlačuje ceny nemovitostí, a hrozí obdobná situace, jako byla v Americe, že vznikne rezidenční finanční krize,“ varoval v rozhovoru pro ČT24 předseda sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček.

Sdružení také navrhuje, aby vláda přestala podporovat vlastníky bytů dotacemi na opravy či modernizaci jejich majetku. Každý vlastník bytu má podle Šimečka majetek v průměrné výši dva miliony korun, a měl by tudíž najít prostředky na opravy či modernizaci u sebe. „Pokud už vůbec má taková podpora mít smysl, měla by se týkat jen činností, kde vznikla povinnost jejich provedení na základě vynuceného přijetí jakékoliv zákonné normy pod tlakem direktiv EU,“ uvedl Šimeček.

Rozhovor s Tomislavem Šimečkem (zdroj: ČT24)

Přehodnotit by podle představ sdružení stát měl i podporu pro sociálně potřebné nájemníky. Poskytovat by ji měl jen dočasně a adresně s pravidelným ověřováním potřebnosti podpory. Podpora by zároveň měla co nejméně zatěžovat veřejné rozpočty.

Zvláštní pomoc při zajištění bydlení potřebují senioři, poukázali dál majitelé domů. „Zde by bylo třeba, aby dávky sociálního bydlení byly těmto občanům poskytovány bez časového omezení po dosažení určitého věku a splnění podmínek sociální potřebnosti,“ míní sdružení.

Nezbytnou součástí bytové politiky by také podle představ sdružení mělo také být vyrovnání právního postavení pronajímatelů zejména v oblasti rychlé exekuce neplatičů a problémových nájemníků a možnost přejít u všech nájemních vztahů na zcela svobodně uzavřené smlouvy.

Panelové domy
Zdroj: ČT24