Koncepci rozvoje sportu má asi jen polovina krajů, zjistila Transparency International

Objem veřejných peněz investovaných do sportu se za posledních několik let zmnohonásobil, pohybuje se v řádu miliard korun a aktuální údaje potvrzují, že tento trend růstu investic bude i v budoucnu. Jak však zjistila protikorupční organizace Transparency International (TI), koncepci rozvoje sportu má asi jen polovina krajů. Podle ní jsou koncepce důležité pro efektivní a průhledné financování sportů v krajích a obcích.

Transparency International (TI) v rámci projektu „Veřejné peníze ve sportu“ provedla dotazníkový průzkum v rámci všech krajů a 13 statutárních měst, který byl zaměřen na vzájemnou provázanost poskytování dotací do sportu, koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků.

„Stát, kraje a města poskytující dotace do sportu spolu příliš nekomunikují a neslaďují vzájemné koncepce a postupy. To vede k neefektivitě vynakládaných prostředků. Skoro polovina krajů dodnes nedisponuje koncepcí podpory sportu, situace se téměř nezměnila od roku 2010, kdy jsme prováděli obdobný průzkum naposledy,“ zhodnotila vývoj Sylvie Kloboučková, právnička TI. Koncepci rozvoje sportu má nyní asi jen polovina krajů.

Děti
Zdroj: Vít Šimánek/ČTK

Letos schválená novela zákona o podpoře sportu obcím a krajům nařizuje zpracovávat koncepce rozvoje sportu. Musejí je mít hotové do 18 měsíců po nabytí účinnosti novely, která začne platit v lednu 2017. Zatím tak tuto povinnost nemají.

Kraje rozdělují na sport více jak deset miliard korun

Podle dřívějších údajů Českého olympijského výboru kraje rozdělují na sport více než deset miliard korun. Přesné údaje ale podle Kloboučkové neexistují také kvůli nejasným hranicím, co patří do podpory sportu a kde se jedná o dotace na volný čas a zdraví občanů. Ze státního rozpočtu půjde od roku 2017 na sport šest miliard korun ročně.

Koncepce by měly popsat priority samospráv v oblasti sportu, které by se následně měly odrážet v dotačních programech. Přístup měst se ale liší. „Některá statutární města vůbec nevypisují žádné specifické dotační programy na sport. Považujeme to za velmi špatnou praxi, protože není vůbec jasné, jak se peníze přerozdělují,“ uvedla Kloboučková.

Transparency International o financování sportu (zdroj: ČT24)

Ministerstvo školství chce na začátku roku nabídnout obcím a krajům metodiku, jak má koncepce rozvoje sportu vypadat. „Chceme zajistit, aby nebyly tvořeny rozdílně,“ poznamenal Karel Kovář z odboru sportu.

Od roku 2017 vzniknou rejstříky sportovců a na ně zaměřených zařízení

Pro lepší informovanost všech zainteresovaných subjektů vzniknou v roce 2017 rejstříky sportovců, sportovních organizací a sportovních zařízení, které také přinesla novela zákona o podpoře sportu. Ministerstvo se chce rovněž s kraji a městy dohodnout na společném financování projektů z různých veřejných zdrojů, doplnil Kovář.

V první polovině příštího roku chce ministerstvo školství předložit nový zákon o podpoře sportu, který popíše postavení sportovců a trenérů i vzdělávání ve sportu. Podzimní volby ho ale mohou ohrozit. „Chceme ho připravit a předložit, aby prošel připomínkovým řízením. Víme, že to je velmi obtížný úkol, vzhledem k tomu, že rok 2017 je rok volební,“ připustil Kovář.