Kalousek ustupuje ve zdanění zisků z akcií

Praha - Ministr financí Miroslav Kalousek dnes připustil, je ochotný ustoupit v návrhu zákona zpřísňujícího podmínky zdaňování zisku z prodeje cenných papírů. Podle zmírněné verze by investor nemusel zisk danit, pokud by cenné papíry držel aspoň tři roky. Navíc by byl zcela osvobozen od daně při zisku do 100 tisíc korun ročně, jak se dnes Kalousek vyjádřil v Českém rozhlasu. Dle nynějšího návrhu by se lhůta pro osvobození od daně měla od roku 2013 prodloužit ze současných šesti měsíců na pět let.

Nyní musí platit 15procentní daň jen ten investor, který prodá akcie do šesti měsíců od jejich nabytí a realizuje přitom zisk vyšší než 15 tisíc korun. Podle návrhu by se daň zvýšila na 19 procent.

Miroslav Kalousek

„Jsem připraven diskutovat o tom, že ten časový test nebude pět, že bude třeba čtyři roky, nebo tři roky. Jsem připraven upravit hranici pro osvobození na nějakých 100 tisíc korun ročně, aby se to netýkalo drobných akcionářů, ale nemůžu upustit od časového testu.“

Zdroj: 20 minut Radiožurnálu

pozn. red.: Časovým testem se rozumí období, po které musí investor cenné papíry držet, aby nedanil zisk z jejich prodeje.

Proti návrhu na zpřísnění podmínek zdaňování zisku z prodeje cenných papírů se postavily makléřské firmy, banky i poradenské společnosti. Tento krok podle nich povede především ke snížení počtu drobných investorů a k vyšší administrativní zátěži na straně státu i lidí. Stát z něj prý získá pouze desítky milionů korun.

Ministerstvo financí změnu vložilo do návrhu zákona o zřízení Jednoho inkasního místa, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně před více než dvěma týdny.