I Vítek chce zabránit Sazce nakládat s jejím majetkem

Praha - Také podnikatel Radovan Vítek chce zabránit vedení společnosti Sazka, aby nakládalo s majetkem firmy. Připojil se tak k návrhu firmy KKCG Karla Komárka, která v úterý požádala soud o ustanovení předběžného insolvenčního správce, který by měl Sazce ve volném nakládání s majetkem zabránit. Vítek je největším věřitelem loterijní společnosti. Sazka však návrh KKCG odmítá a holdá se proti němu bránit.

Vítek odůvodnil svůj krok obavami o neprůhledné procesy, kterými mohou noví partneři Sazky - společnosti Penta a E-Invest - do vyhlášení soudu o případné insolvenci poškodit jeho práva věřitele. Podnikatel se ztotožňuje se zněním návrhu KKCG Structured Finance podaným 15. února u Městského soudu v Praze. Pro případ, že by tomuto návrhu nebylo vyhověno, podal na ustanovení předběžného správce vlastní návrh.

Radovan Vítek

„Do této chvíle mi nebyla zaplacená jediná koruna z dlužné částky, přestože se noví partneři k tomuto kroku zavázali již před několika dny. Sazka ani její noví partneři nepřišli se žádnou konkrétní a smysluplnou nabídkou k dohodě na řešení situace. Dosavadní prohlášení Sazky o snaze vypořádat se se svými věřiteli a její protichůdné konání tak považuji za pokus o oddalování, které má zakrýt procesy uvnitř firmy, jež by mohly ohrozit současnou výši majetku Sazky.“

Sazka s omezením nesouhlasí

Návrh na předběžné opatření, které by omezilo oprávnění představenstva nakládat s majetkem Sazky, předložila soudu společnost KKCG SF. Ta navrhla ustanovit předběžného insolvenčního správce v Sazce a prozatímní věřitelský výbor. „Sazka považuje návrh za nedůvodný, zásadně ho odmítá a bude se proti němu všemi dostupnými prostředky bránit,“ prohlásil již včera mluvčí Sazky Jan Tuna.

Soud by o předběžném opatření měl podle právníka Jiřího Markvarta z advokátní kanceláře Ambruz & Dark rozhodnout bez zbytečného odkladu. Prozatímní věřitelský výbor má dle něj stejné pravomoci jako věřitelský výbor a proti rozhodnutí o jeho jmenování není možné odvolání. V prozatímním výboru by měly být zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy pohledávek. Činnost prozatímního věřitelského výboru končí ve chvíli, kdy soud potvrdí výbor ustanovený na schůzi věřitelů.

KKCG SF patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, která je je významným věřitelem Sazky. Důvodem návrhů je podle KKCG to, že Sazka je připravena svěřit své obchodní vedení osobám, jejichž zájmy mohou být v rozporu se zájmy jejích akcionářů a věřitelů.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení se Sazkou dostal Městský soud v Praze od firem podnikatele Vítka 17. ledna. Vítek skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun a vlastní také zhruba čtvrtinu jejích dluhopisů. KKCG přihlásila pohledávku 409 milionů korun po splatnosti do insolvenčního rejstříku 10. února.

Vydáno pod