Hochtief CZ už zase čelí insolvenčnímu řízení

Praha - Liberecká firma Alga cz podala návrh na insolvenční řízení s přední tuzemskou stavební společností Hochtief CZ, které dnes zahájil Městský soud v Praze. Hochtief údajně dluží libereckému podniku více než 700 tisíc korun za montážní práce na stavbě Západní zóna Mladá Boleslav - Bezděčín. Hochtief, který insolvenčnímu řízení čelil již v minulosti, dluh odmítl s tím, že s firmou Alga cz nemá žádný přímý smluvní vztah. Alga cz v návrhu tvrdí, že dalšími věřiteli firmy Hochtief CZ jsou společnosti Spedos Vrata, Tenza, ThyssenKrupp Industrial Services a MPL Trading. Soud dnes vyzval věřitele, kteří chtějí své pohledávky vůči Hochtiefu v insolvenčním řízení uplatnit, aby je přihlásili.

Hochtief CZ už letos insolvenčnímu řízení čelil. Společnost Mramor Slivenec na něj v březnu podala insolvenční návrh kvůli údajné pohledávce přesahující 1,17 milionu korun za práce na výstavbě kancelářského komplexu na pražských Kavčích Horách. Soud insolvenční řízení zastavil poté, co ho firma Mramor Slivenec stáhla na základě vzájemné dohody obou podniků.

Mluvčí firmy Hochtief CZ Milan Řepka:

„Pokud jde o návrh na zahájení insolvenčního řízení, pak předpokládáme, že se ze strany společnosti Alga cz jedná pouze o administrativní chybu.“


V průběhu insolvenčního řízení je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet. Peněžité závazky vzniklé před zahájením řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených v insolvenčním zákonu.

Společnost Alga cz podle výpisu z obchodního rejstříku sídlí v Liberci a mezi její činnosti patří například zámečnictví, kovoobráběčství a přípravné práce pro stavby. Akciová společnost Hochtief CZ, která se řadí mezi největší stavební firmy v Česku, vznikla ze státního podniku Vodní stavby Temelín v roce 1992. Součástí německého stavebního koncernu Hochtief je od roku 1999. Mezi nejvýznamnější zakázky společnosti patřila v minulosti například výstavba jaderné elektrárny v Temelíně.