Evropská komise předpovídá české ekonomice růst 2,3 procenta

V roce 2016 poroste český hrubý domácí produkt o 2,3 procenta, o rok později pak zaznamená růst 2,7 procenta. Ve své zimní makroekonomické prognóze zlepšila Evropská komise svůj výhled pro Česko. Stále se navíc udrží nad souhrnným ekonomickým výkonem Evropské unie, která má letos vzrůst o 1,9 procenta a příští rok o dvě procenta.

  • 2015 - růst HDP o 4,5 %
  • 2016 - růst HDP o 2,3 %
  • 2017 - růst HDP o 2,7 %

České hospodářství se bude muset vyrovnat se zpomalením po roce 2015, v němž k předpokládanému růstu o 4,5 procenta přispěly neobvykle vysoké investice spolufinancované z evropských fondů. Přesto si Česko polepšilo oproti listopadové prognóze, kde Komise předpokládala na rok 2015 růst české ekonomiky o 4,3 procenta a na letošní rok o 2,2 procenta. 

Pokles v oblasti investic spolufinancovaných evropskými penězi má částečně vyvážit vyšší vládní střednědobá spotřeba a její výdaje, včetně zvýšení platů ve veřejném sektoru. Na příjmové straně rozpočtu komise předpokládá lepší výběr daně z přidané hodnoty po spuštění systému povinných kontrolních hlášení. Prognóza nepočítá s možnými efekty dosud nepřijatých kroků, jako je elektronická evidence tržeb. Navíc má podle středečního vyjádření ministerstva financí začít EET fungovat spíš až v listopadu nebo prosinci

Hlavní riziko? Pokles vnější poptávky

S poklesem investic bude mít souvislost rychlejší růst vývozu nad dovozem. Prognóza uvádí, že v roce 2017 by měl být obchodní přebytek České republiky na úrovni 5,5 procenta ve srovnání s pěti procenty v loňském roce. Hlavním rizikem pro velmi otevřenou a na vývoz orientovanou českou ekonomiku zůstává právě případný pokles vnější poptávky.

Deficit veřejných financí má podle komise letos dosáhnout úrovně 1,1 procenta, v roce 2017 pak poklesne na jedno procento. Závěrečný údaj za loňský rok bude podle nynější prognózy 1,6 procenta.

Česká národní banka (ČNB) v listopadu počítala na letošní rok s výraznějším růstem ekonomiky, a to o 2,8 procenta, v roce 2017 pak má být ještě o další dvě desetiny procenta lepší.

Euro
Zdroj: Reuters, Alex Domanski

Česko je nad očekávaným výsledkem Evropské unie

  • 2015 - růst o 1,9 %
  • 2016 - růst o 1,9 %
  • 2017 - růst o 2 %

Ekonomika Evropské unie podle prognózy komise vykáže v letošním roce vzestup o 1,9 procenta, v příštím roce pak růst hrubého domácího produktu dosáhne dvou procent. Samotná eurozóna má o něco horší vyhlídky – letos má být růst o 1,7 procenta a v příštím roce o 1,9 procenta. Oproti minulé prognóze výrazně vzrostla míra rizika, že ekonomika nakonec posílí méně, především v důsledku vnějších vlivů – například oslabený celosvětový obchod a sílící geopolitická a politická nejistota.

Upozorňuje ale také na možný nižší než očekávaný výkon rozvíjejících se trhů, vývoj čínské ekonomiky nebo možnost, že růst úrokových sazeb v USA rozkolísá světové trhy s dopadem právě na rozvojové ekonomiky. Dopad však může mít i propad důvěry v samotnou osmadvacítku v důsledku vnitřního dění v EU, který může ovlivnit míru investic.

Vydáno pod