EU Čechům doporučuje odcházet do důchodu později než vláda

Brusel/Štrasburk – Evropská komise dnes vydala každému členskému státu Evropské unie doporučení, jak se správně starat o veřejné finance a zajistit si prosperitu. Česku komise radí, aby zvyšovalo hranici pro odchod do důchodu rychleji, než v současnosti plánuje vláda. Kabinet Petra Nečase chce ročně odchod do penze zvyšovat podle data narození o dva měsíce. Český odborářský expert Vít Samek řekl, že „pokud to (komise) udělala, tak jsou blázni“. ČR je první na světě v prosazování neomezené hranice pro odchod do důchodu.

Třicátníci půjdou do penze v 68, děti až v 70

Současným třicátníkům vláda v návrhu penzijní reformy, o němž jedná Poslanecká sněmovna, naordinovala odchod do penze kolem věku 68 let. Děti, které se narodily v poslední dekádě, pak mohou do důchodu odcházet až v 70 letech.

Tisková konference Evropské komise a komentář Jana Macháčka (zdroj: ČT24)

Hranice pro odchod do důchodu je v ČR nastavena pružně a tempo jejího zvyšování je přiměřené, myslí si premiér: „V České republice je nastaven systém věku odchodu do důchodu velmi pružně. I nedávno schválené rozhodnutí Poslanecké sněmovny pokračovat nad 65 let po roce 2030 ukazuje, že je to správný krok, a já to tempo považuji za naprosto přiměřené.“

Nečas upozornil také na to, že v chystané legislativě chce vláda postupně sjednocovat věk odchodu do důchodu u mužů a žen. Český odborářský expert Vít Samek doporučení komise k důchodům komentoval slovy: „Pokud to (komise) udělala, tak tam jsou blázni.“

Evropská komise:

„Snahy (vlády) by se měly zaměřit na další změny ve státním pilíři (důchodového systému), kam patří i rychlejší zvyšování věku odchodu do důchodu, než je plánováno. To by mělo být podtrženo opatřeními pro podporu zaměstnanosti u starších pracovníků.“

Brusel Česku dále doporučuje spustit i druhý pilíř, který Nečasova vláda plánuje a který má tvořit spoření u penzijních fondů. Komise však politiky upozorňuje na to, že se musejí postarat, aby se takového spoření účastnilo co nejvíce lidí a poplatky za jeho správu byly co nejnižší a dostatečně průhledné. Navíc by Česko mělo začít s budováním většího počtu zařízení pro malé děti, jako jsou jesle či školky, aby umožnilo rychlejší návrat rodičů na trh práce. „Česko by mělo zvýšit i atraktivitu více flexibilních forem pracovních závazků, především pak částečných úvazků,“ dodala komise. Brusel Čechům také doporučuje zrušení anonymity v případě takzvaných akcií na jméno. „ČR by měla zrychlit přijetí antikorupční strategie,“ doplnila komise.

Vyšší daně ano, ale pozor na růstové oblasti

Komise také fandí návrhu Nečasovy vlády na zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z deseti na 14 procent od roku 2012 a následné sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 procenta od roku 2013. Ruku v ruce se zvyšováním nepřímých daní by podle Evropské komise měla jít i snaha vlády omezit daňové úniky. „Česká republika by měla přijmout plánovaná opatření ke snížení rozpočtových schodků v letošním roce a měla by prosadit opatření stálého charakteru, která se aktivují v případě, že dojde k výpadku rozpočtových příjmů,“ tvrdí komise.

Podle Bruselu by vláda měla dotáhnout do konce i další rozpočtová opatření, která plánuje pro rok 2012. V případě roku 2013 by ale vláda měla být více specifická. V případě úspor by se ale měla vyvarovat oblastí, které podporují hospodářský růst.

Státy musejí najít práci pro starší lidi, ženy a absolventy

Doporučení pro každý stát Evropská komise vydala na základě programů, které členové EU komisi předložili. Předseda komise José Manuel Barroso během tiskové konference uvedl, že je velmi potěšen tím, že se návrhy jednotlivých států shodují s prioritami na evropské úrovni. Uvedl, že komise již svou roli sehrála, a nyní je prý řada na jednotlivých členských státech.

Všeobecně z jednotlivých předložených programů komise sleduje trend ke snižování emisí, navyšování objemu obnovitelných zdrojů a ke snižování počtu obyvatelstva s nedokončenou školní docházkou. Zapracovat je třeba podle Barrosa na zaměstnanosti, výzkumu a vývoji, energetické efektivitě a snižování chudoby. Za nutné komise považuje zlepšení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti. Pracovní trh musí také více zapojit starší pracovníky a ženy, snížit se musí nezaměstnanost mladých. Doporučení Evropské komise je ke zhlédnutí zde.

  • Evropská komise autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1646/164589.jpg
  • Evropská unie autor: ANDREW GOMBERT , zdroj: ISIFA/EPA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2396/239503.jpg