E-cigareta: Levnější kouření, které ale zřejmě postihnou zákazy

Praha – Ve snaze ušetřit nebo i časem přestat kouřit si stále více Čechů pořizuje elektronickou cigaretu. Na rozdíl od klasických cigaret zde odpadá charakteristický kouř a hlavně rakovinotvorné zplodiny vznikající při hoření tabáku. Ani tak si však odborníci nejsou jistí, zda jsou po zdravotní stránce tzv. e-cigarety stoprocentně bezpečné. Jejich uživatelům zatím může dělat radost to, že ministerstvo financí neplánuje u tohoto typu kouření zavést spotřební daň.

„Ministerstvo financí spotřební daň z e-cigaret v tuto chvíli nepřipravuje,“ potvrdil ČT24 mluvčí resortu Ondřej Jakob. V tomto roce je spotřební daň za jednu cigaretu minimálně 2,10 koruny. Pokud tedy krabička cigaret stojí například 77 korun a počítáme s minimální spotřební daní, pak DPH tvoří 15,40 koruny a spotřební daň 42 korun. Celkově tak při koupi 20 cigaret státu odejde 57,40 koruny, tedy 77,5 procenta celkové částky. V tomto směru se tak používání elektronické cigarety vyplatí. 

Jelikož takoví kuřáci nezatěžují cigaretovými výpary své okolí, často si „zapálí“ i na veřejných místech - v restauracích, ve vlaku, MHD, v bytě nebo třeba na pracovišti. Protože ale dosud nebylo úplně prokázáno, že ani oni své okolí neohrožují, ministerstvo zdravotnictví jim zvažuje zakázat elektronickou cigaretu v prostorách, kde není povoleno ani standardní kouření. Návrh na úplný zákaz kouření v restauracích od roku 2014 by měl dorazit k projednání do sněmovny do konce letošního roku. 

Vlastimil Sršeň, mluvčí ministerstva zdravotnictví:  

„Pokud jde o elektronické cigarety, jedna z mnoha variant je, že by se případně mohlo jejich používání zakázat v prostorách, kde není povoleno standardní kouření. Jednotlivé subjekty, např. vědecké společnosti, jejich využívání omezují již dnes. Část odborníků se shoduje v tom, že i elektronická cigareta může mít vliv na své okolí, v některých lidech může vyvolávat například pocity bažení a rovněž jejich používání může mít i negativní dopad na vnímání a budoucí návyky např. u dětské populace.“ 

Během kouření e-cigarety nedochází k hoření, ale vypařování kapaliny s nikotinem 

E-cigarety byly vyvinuty a patentovány v Číně. Samotné zařízení se skládá z několika částí a díky zahřívání kapalné náplně (tzv. e-liquid) se z této směsi uvolňuje nikotin, který poté kuřák vdechuje. Záleží přitom na složení kapaliny, která mnohdy ani nikotin obsahovat nemusí anebo se nabízí v několika jeho koncentracích. Například silný kuřák tak může postupně snižovat množství vdechovaného nikotinu. Nedochází přitom ke spalování jako u klasických cigaret, ale pouze k odpaření náplně. Proto se e-cigaretě říká i nikotinový vaporizér. 

Součásti elektronické cigarety
Zdroj: ČT24/ecigaretka.cz
Elektronická cigareta
Zdroj: ISIFA/Getty Images/Sean Gallup

Podle Evy Králíkové z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN je zřejmě složení „e-kouře“ méně nebezpečné než kouř klasické cigarety, který obsahuje řádově tisíce látek. Při testování byla opakovaně prokázána přítomnost toxických látek: tabákově specifické nitrosaminy, acetaldehyd, aceton, formaldehyd polyhalogenované uhlovodíky či dietylen glykol, i když ve velmi malém množství a velmi variabilní.

Andrea Gontkovičová, členka představenstva Philip Morris ČR:

„V České republice je, dle nedávného průzkumu pro Evropskou komisi (Eurobarometer Special Report 385), elektronická cigareta známá drtivé většině lidí (85 procent), nicméně její pravidelné užívání je záležitostí velmi malé skupiny spotřebitelů (1 procento).“

Králíková dodává, že je třeba brát v potaz i limitně nízké vystavení kancerogenům oproti dalším toxickým látkám obsaženým v kouři klasických cigaret. Především pak nedochází k „obtěžování“ pasivních kuřáků cigaretovými zplodinami. Navíc se zdá, že skutečně mohou pomoci přestat kouřit, říká Králíková. 

Negativem však je, že dosud nebyly vypracovány dostatečné studie popisující dlouhodobé používání e-cigaret. Současně hrozí předávkování nikotinem, protože si každý může zvolit a odhadnout vlastní dávku.