Dávky v systému sociálního zabezpečení

Praha - Do sociální sítě našeho státu patří celá plejáda sociálních dávek. Vzhledem k jejich počtu i k různorodosti úřadů, které je vyplácí, je pro běžného občana dosti komplikované se v jejich systému vyznat. Kromě klasických dávek státní sociální podpory mohou potřebným pomoci dávky pomoci v hmotné nouzi či dávky pro osoby se zdravotním postižením. Následující přehled by měl orientaci v systému dávek podstatně ulehčit.

Dávky státní sociální podpory

Vyplácí se na úřadech státní sociální podpory, které spadají pod úřady práce. Prakticky ve všech větších místech se nacházejí kontaktní místa těchto úřadů. Mezi tyto dávky konkrétně patří:

Porodné
Jednorázová dávka, která matce přispívá na náklady spojené s narozením dítěte. Nezáleží zde na příjmu rodiny, výše dávky činí 13 tisíc korun.

Pohřebné
I zde jde o jednorázovou dávku, která přispívá na náklady spojené s pohřbem nezaopatřeného dítěte (dítě do 15 let či studující dítě ve věku od 15 do 26 let), nebo rodiče takového dítěte. Výše dávky je 5 tisíc korun.

Přídavek na dítě
Opakovaná dávka pro nezaopatřené děti v rodinách s příjmem do 2,4násobku životního minima. Výše dávky je pak odstupňována podle věku dítěte:

do 6 let                                              500 Kč

od 6 do 15 let                                   610 Kč

studující od 15 do 26 let                700 Kč

Sociální příplatek
Také opakovaná dávka určená pro rodiny s nízkými příjmy pro zabezpečení potřeb nezaopatřených dětí je poskytována rodinám s příjmem do 2násobku životního minima. Výše dávky je individuální, vypočítává se v závislosti na počtu dětí v rodině a příjmu rodiny.

Příspěvek na bydlení
Opakovaná dávka, která přispívá na hrazení nákladů na bydlení rodinám, ale i jednotlivcům s nízkými příjmy. I tato dávka nemá jednotnou výši, stanoví se v závislosti na příjmu rodiny (jednotlivce) a také na výši nákladů na bydlení.

Rodičovský příspěvek
I toto je opakovaná dávka určená rodičům pečujícím o děti ve věku nejdéle do 4 let (u zdravotně postižených dětí až do 7 let). Výše dávky je odstupňována v závislosti na délce doby, po kterou chce rodič dávku pobírat:

zvýšená výměra (do 2 let dítěte)     11400 Kč
klasická výměra (do 3 let dítěte)        7600 Kč
snížená výměra (do 4 let)                    do 21 měsíců dítěte 7600 Kč
                                                                   po zbytek doby 3800 Kč

Dávky pěstounské péče
Jsou určeny pěstounům, kterým soud svěřil do pěstounské péče dítě. Existují 4 druhy těchto dávek - při převzetí dítěte je poskytován příspěvek, poté je měsíčně vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte a pro pěstouna pak odměna pěstouna za výkon pěstounství.

Pěstounské rodiny, ve kterých žijí minimálně 4 děti v pěstounské péči, pak mohou obdržet také příspěvek na zakoupení motorového vozidla.


Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určeny osobám s nedostatečnými příjmy k úhradě základních životních potřeb. Vyplácí se na sociálních odborech pověřených městských úřadů.

Spadají sem 3 druhy dávek:

Příspěvek na živobytí
Je určen rodinám či jednotlivcům, jejichž příjem po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí (zpravidla částka životního minima). Toto je pouze zjednodušený popis, ve skutečnosti nárok na dávku a samotnou výši dávky ovlivňuje celá řada faktorů - příjmy, snaha o zvýšení příjmu, majetek, náklady na bydlení atd. Výše této opakující se dávky je také zcela individuální.

Doplatek na bydlení
Doplňuje příspěvek na živobytí, který je svých charakterem určen k zabezpečení stravy, a tato opakovaná dávka má pomoci při hrazení nákladů na bydlení. I zde je výše dávky stanovena individuálně.

Mimořádná okamžitá pomoc
Jedná se o jednorázovou dávku, která je určena pro pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru. Tyto situace jsou blíže charakterizovány přímo v zákoně pomoci v hmotné nouzi.


Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Naše sociální síť je zaměřena také na osoby, které mají zdravotní handicap. Dávky pro tyto osoby jsou vypláceny na sociálních odborech městských úřadů s rozšířenou působností.

Příspěvek na péči
Je to opakovaná dávka vyplácená přímo osobám se zdravotním postižením za splnění zákonných podmínek (zejména stanovených zdravotních kritérií), která jim má sloužit k uhrazení nákladů na poskytované sociální služby. Výše dávky se v závislosti na stupni postižení pohybuje v rozsahu 2-11 tisíc korun.

Další dávky jsou poskytovány buď jednorázově či opakovaně:

Jednorázové příspěvky na péči

  • Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek - na pořízení zdravotních pomůcek nehrazených zdravotní pojišťovnou
  • Příspěvek na úpravu bytu - na dosažení bezbariérovosti bytu
  • Příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla - pro zdravotně postižené k zajištění možnosti jejich přepravy
  • Příspěvek na provoz motorového vozidla - na uhrazení nákladů na dopravu držitelům motorových vozidel
  • Příspěvek na individuální dopravu - na náklady na dopravu pro ty, kteří nemají příspěvek na provoz motorového vozidla

Opakované příspěvky na péči

  • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže - na zvýšené náklady spojené s bezbariérovým bydlením
  • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům - na krmivo pro vodící psy

Tolik k samotnému výčtu dávek. Konkrétnější informace přímo k jednotlivým dávkám pak lze získat na jednotlivých úřadech, které je poskytují. Je třeba mít také na paměti, že v našem sociálním systému se dávky přiznávají na žádost oprávněného, je proto vždy lépe se na své nároky informovat, byť i neúspěšně, než riskovat možnost promeškání svého nároku na dávku.