ČSSD navrhuje strop plateb za spotřebitelské půjčky

Praha - Sociální demokraté navrhují stanovit horní hranici úroků a poplatků, které spotřebitel ročně zaplatí za spotřebitelský úvěr. Hranice by se měla odvíjet od tzv. repo sazby České národní banky zvýšené o zákonem daný limit. Repo sazba je úroková sazba, za kterou odkupuje centrální banka od komerčních bank jimi eskontované směnky. S obdobným návrhem dnes přišli také lidovci. Ti navrhují omezit úrokovou sazbu sedminásobkem lombardní sazby vyhlašované Českou národní bankou. Návrh KDU-ČSL by v současné době znamenal, že úvěr by nesměl být úročen sazbou vyšší než 19,25 procenta ročně.

Návrh ČSSD pracuje s roční procentní sazbou nákladů (RPSN). Ta vyjadřuje celkové náklady, které jsou spojeny s poskytnutím půjčky nad rámec splátek jistiny, tedy nejen úroky, ale veškeré související poplatky. „Kdyby byl horní limit daný pouze úrokem, bylo by možné ho obcházet poplatky, které jsou spojeny s úvěrem,“ řekl stínový ministr financí ČSSD Bohuslav Sobotka.

Stanovení maximální možné výše RPSN navrhuje ČSSD tak, aby se rovnala repo sazbě stanovené ČNB, zvýšené o odstupňovaný limit procentních bodů v závislosti na objemu půjčky. U půjček do 9 999 korun by to smělo být nejvýše 30 procentních bodů nad repo sazbu, tedy dohromady 31,75 procenta. U půjček nad 10 tisíc korun 25 procentních bodů nad repo sazbou a u půjček nad 30 tisíc korun jen 20 procent nad repo sazbou.

ČSSD: Spory ohledně úvěrů nemá řešit rozhodčí řízení 

Toto opatření je podle Sobotky inspirováno podobnou regulací v řadě jiných zemí Evropské unie. Sociální demokraté současně navrhují, aby spory týkající se úvěrů ze stavebního spoření a spotřebitelských úvěrů nebylo možné řešit pomocí zákona o rozhodčím řízení. Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů i stavební spořitelny toto opatření podle Sobotky často zneužívají.

„To vede v praxi k tomu, že jsou v mnoha případech vydávána rozhodnutí rozhodců, která jsou krajně nevýhodná pro spotřebitele, jsou v příkrém rozporu s judikaturou soudů a která na mnoho let spotřebitele zatíží vysokými dluhy,“ tvrdí Sobotka. Do doby, než vláda navrhne případný systém mimosoudního řešení těchto sporů, by o nich tedy měly rozhodovat pouze soudy.