ČR bude vydělávat na emisích, první obchod zřejmě proběhne do února

Praha - Česká republika zredukovala množství vypouštěných emisí skleníkových plynů více, než se zavázala v tzv. Kjótském protokolu. Svého úspěchu hodlá náležitě využít. Svůj přebytek chce rozprodat státům, popřípadě soukromým subjektům, které mají s plněním emisních limitů problém. První obchod by měl podle ministra životního prostředí Martina Bursíka (SZ) proběhnout nejpozději do února. Výnosy z prodejů poputují do dalšího snižování emisí.

Státy Evropské unie mají snížit objem vypouštěných skleníkových plynů do roku 2012 o osm procent oproti stavu z roku 1990. Česká republika tento cíl plní téměř o 25 procent lépe. Přebytek jednotek proto může prodávat. „Můžeme odprodat zhruba 100 milionů těchto jednotek,“ přiblížil Bursík. Za jejich prodej Česko získá řádově miliardy korun.

Prodej nadbytečných emisních povolenek je podmíněn tím, že výnosy z něj se musí použít na další snižování objemu škodlivých skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Podle Bursíka to pro Česko není žádný problém, oblastí, které si zaslouží podporu, je stále ještě dost. „Půjde to především na housing, tzn. na zateplování rodinných domů, bytových domů, na využití obnovitelných zdrojů energie. Budeme také podporovat pasivní bydlení,“ prozradil ministr.

Smyslem Kjótského protokolu, který redukci emisí zakotvuje, je boj s klimatickými změnami. Signatářské státy v něm stvrdily, že sníží množství vypouštěných skleníkových plynů, které neblaze přispívají k oteplování planety, o 5,2 procenta oproti úrovni z roku 1990. Evropská unie se ale zavázala ještě k většímu úsilí - redukci emisí o 8 procent - což se jí vesměs daří plnit. Největším sporným bodem v diskusi o snižování emisí je však to, že největší producent skleníkových plynů na světě - USA - se ke Kjótskému protokolu nepřipojil.