Člen představenstva Českých drah Jiří Kolář se stal šéfem SŽDC

Praha - Generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se stal současný člen představenstva Českých drah Jiří Kolář. Sdělil to dnes Adolf Jílek, předseda správní rady SŽDC, která Koláře zvolila. Nový ředitel nahradí ve funkci Pavla Habartu, který byl řízením organizace pouze pověřen. Chybí mu totiž dostatečně dlouhá praxe v řízení železniční dopravy.

„Pan Kolář přesvědčil všechny členy rady,“ uvedl Jílek s tím, že všech pět kandidátů, kteří postoupili do užšího výběru, prokázalo kvalitu. Tito uchazeči dnes představili správní radě svoji vizi rozvoje SŽDC.

O post generálního ředitele se utkalo celkem 21 kandidátů. Čtyři správní rada vyřadila v průběhu března kvůli nedostatkům v žádostech. Podle Jílka například nedokázali dostatečně doložit vzdělání nebo délku praxe.

Uchazeč musel mít ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, dopravního, technického či právního zaměření, tříletou praxi při řízení provozu drah, minimálně pětileté manažerské zkušenosti a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.

SŽDC musí lépe komunikovat a využívat evropské dotace

Kolář hodlá společnost více orientovat na zákazníky. Podle něj musí správa daleko více komunikovat jak s dopravci, tak s objednateli dopravy, kterými jsou regiony, města a ministerstvo dopravy. „Komunikace tady chyběla a je potřeba proto, aby SŽDC jako majitel a správce infrastruktury věděl, co a kde má stavět,“ doplnil Kolář.

Další z Kolářových priorit je důsledné čerpání evropských peněz. Dopravní operační program se v nynějším programovacím období podle Koláře nečerpá v plné míře. Rovněž se hodlá zaměřit na přípravu projektů v dalším evropském dotačním období 2014 až 2020.

SŽDC vznikla oddělením od původní státní organizace České dráhy. Stará se mimo jiné o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železniční síť. Působí také jako investor do výstavby tratí. Správa zaměstnává 18 tisíc lidí.

Vydáno pod