Chcete pracovat v Belgii? Tamní vláda to dnes posvětí

Brusel - Češi budou moci od května volně pracovat prakticky v celé Evropské unii s výjimkou Německa a Rakouska. Také Belgie se totiž rozhodla, že už nebude usilovat o prodloužení překážek bránících občanům osmi států, které se staly členy Evropská unie v roce 2004, v přístupu na svůj pracovní trh. Formálně rozhodne o otevření pracovního trhu belgická vláda právě dnes. Zájemci o práci v Belgii se však přesto budou muset registrovat. Podle odborníků se však nejedná o rozpor s vyznávanou hodnotou Evropské unie o volném pohybu pracovních sil.

Belgie ústy svých čelných politických představitelů již dříve potvrdila, že nevyužije uplatnění výjimky na prodloužení přechodného období v oblasti volného pohybu osob a pracovních sil. Vladimír Bartovic z Institutu pro evropskou politiku Europeum v České televizi uvedl, že Belgie usoudila, že jí došly argumenty, které by další prodloužení přechodného období vysvětlovaly. Zatímco dříve bylo prodlužování tohoto období automatické, na poslední dva roky, kdy je možno výjimku uplatnit, bylo potřeba žádost vysvětlit.

Belgie od 1. dubna 2007 zavedla na webových stránkách http://www.limosa.be/ registraci zájemců o práci, a to nejen ze zemí nových členských států unie. Podle Pavla Hořáka, obchodního rady české ambasády v Bruselu, se však nejedná o překážku, která by byla v rozporu s hodnotami Evropské unie o volném pohybu pracovních sil. Belgii tento projekt slouží k mapování pracovního trhu, ke sledování dopadů přílivu nových pracovních sil na tamější ekonomiku a také k monitoringu dodržování nediskriminace nových pracovníků. Nezaregistrování do belgického systému Limosa je sice pod hrozbou sankce od 250 do 2500 eur, neznamenalo by to však snahu o nelegální práci.

Pavel Hořák v České televizi:

„V případě nedodržení registrace se nebude jednat o práci na černo.“

Vedle Belgie o otevření pracovního trhu rozhodlo dříve také Dánsko, jedinými zapovězenými místy pracovníků 8 nových členských zemí EU tak zůstávají Rakousko a Německo. Ty setrvání výjimky zdůvodňují obavou z růstu nezaměstnanosti vlivem krize. Vladimír Bartovic dodal, že o Belgii nebyl ze strany pracovníků takový zájem jako například o Španělsko, Irsko, Velkou Británii a i přes restrikce také o Německo. Co se týče Čechů, ti obecně o zaměstnání v zahraničí jeví menší zájem než například jejich sousedé z Polska či Slovenska.

Vladimír Bartovic
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod