ČEZ může provozovat první blok Temelína dalších deset let

Temelín - Energetický gigant ČEZ může první blok jaderné elektrárny Temelín provozovat i v dalších deseti letech. ČEZ získal povolení k jeho provozu od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), původní desetiletá licence bloku přitom vyprší v pondělí 11. října. Úřad v povolení k dalšímu provozu stanovil podmínky, které musí ČEZ plnit.

ČEZ požádal o povolení k dalšímu provozu před třemi měsíci. Jedním z podkladů pro jeho vydání bylo periodické hodnocení bezpečnosti. ČEZ musel také doložit například plány odstávek bloku na další období. „Na základě všech těchto údajů rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolit prvnímu bloku další provoz do října 2020,“ potvrdil mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v povolení k dalšímu provozu stanovil podmínky, které musí ČEZ plnit. Musí například pravidelně předkládat hodnocení stavu a spolehlivosti bezpečnostních systémů, trvale sledovat a vyhodnocovat bezpečnost provozu bloku či pokračovat v aktualizaci provozních předpisů pro zvládání nehod. Podle předsedkyně SÚJB Dany Drábové není mezi podmínkami žádná, která by požadovala řešení nějaké akutní situace.

Stejně jako v jiných zemích jsou i v Česku bloky podrobeny důslednému hodnocení bezpečnosti. Zjišťuje se při něm, zda odpovídají současným požadavkům a mají předpoklady dalších deset let bez problémů sloužit.

ČEZ bude další žádost k prodloužení provozu prvního bloku předkládat v červenci 2020. Elektárny mohou podle Drábové o prodloužení povolení žádat, dokud blok splňuje všechny podmínky: „Obvyklá provozní doba jaderných elektráren ve světě je 60 let.“

Reaktor prvního bloku Temelína poprvé nastartoval provozní personál elektrárny 11. října 2000 v 6:19. První kilowatthodiny elektřiny do sítě dodal v prosinci 2000. Od té doby elektrárna vyrobila více než 100 miliard kWh.