Češi stále zapomínají, že úsporné žárovky nepatří do popelnice

Praha – Zhruba 39 procent české populace vyhazuje vysloužilé úsporné žárovky, které ve stále větší míře nahrazují ty klasické, do kontejnerů na směsný odpad a nerecykluje je. Znovu využít však lze až 90 procent materiálu, které nové žárovky obsahují. Jejich vyhazování do komunálního odpadu je navíc podle odborníků nebezpečné. Úsporná svítidla totiž obsahují jedovaté látky, které jsou nebezpečné nejen přírodě, ale také člověku.

„Úsporné zářivky by se neměly vyhazovat do popelnic, protože obsahují malé množství rtuti, která se, když se zářivka rozbije, uvolňuje do okolí a je vlastně potenciální hrozbou pro životní prostředí či lidské zdraví,“ podotkla v rozhovoru pro ČT24 Zuzana Křenková, manažerka pro marketing společnosti Ekolamp, která se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel.

Úsporné zářivky by tedy místo v popelnicích měly končit na sběrných dvorech či v kontejnerech určených pro mobilní svoz elektroodpadu. Odevzdávat je spotřebitelé mohou také u prodejců. Ze zákona musí každý prodejce elektrických zařízení přijmout stejné množství elektroodpadu, jako si u něj spotřebitel koupí nového zboží.

Rozhovor s Zuzanou Křenkovou a Jiřím Remrou (zdroj: ČT24)

Povědomí o recyklaci a ochota Čechů recyklovat se i přes nepříliš pozitivní výsledek stále lepší. V roce 2006 házelo do klasických popelnic vysloužilé úsporné žárovky 72 procent lidí, dnes je to už jen 39 procent. Podle vedoucího výzkumu společnosti Markent Jiřího Remra měla pozitivní vliv na zvýšení objemu recyklace rozsáhlá informační kampaň. 39 procent nerecyklující populace je však příliš mnoho a prostor pro zlepšování tak zůstává stále velký.

„V současné době jsou lidé s vysloužilým elektrozařízení ochotni chodit zhruba jeden kilometr, což je přibližně jedna třetina v porovnání se vzdáleností, kterou mají právě ke sběrným dvorům nebo k prodejnám elektra. Z tohoto pohledu přijde vhod jakákoliv aktivita, která tu síť zahustí,“ uvedl Remr.

  • Kontejner určený pro zpětný odběr vysloužilých žárovek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1163/116276.jpg
  • Nakládání s úspornými žárovkami autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1157/115667.jpg