Češi objevují ekohotely

Praha - Olympijské hry v Pekingu, který i přes veškeré snahy čínských představitelů zůstává zahalen oblakem smogu, opět posunuly do popředí otázku ekologie. Ve vyspělých zemích už dnes v podstatě neexistuje firma, která by alespoň formálně veřejnosti neprezentovala svůj zájem na ochraně životního prostředí. Poslední ekologickou novinkou jsou takzvané ekohotely. V Česku je jich však zatím poskrovnu.

V České republice je zatím ekologická turistika v začátcích. Z celkového počtu více než osmi a půl tisíc ubytovacích zařízení se jich ekologickou značkou může pyšnit pouze devět. Přesto je však v odvětví viditelný nárůst, před rokem byly v ČR pouze čtyři podobná ubytovací zařízení.

Hotely mohou v současnosti usilovat o dvě platné ekoznačky. První z nich je národní označení Ekologicky šetrná služba, druhou pak ekoznačka Evropské unie. Aby hotel jednu z nich získal, musí splnit celou řadu kritérií týkajících se nakládání s odpady, úspor energií a vody. „Měříme třeba i tlak vody v kohoutcích. Ne vždy je totiž třeba, aby byl tlak na nejvyšší možné míře, stačí, když je zachován komfort pro klienta.“ zdůrazňuje Adéla Petrová z České informační agentury životního prostředí, která pro ministerstvo životního prostředí ekoznačky spravuje.

Mezi povinnosti ubytovacího zařízení nesoucího ať už českou ekoznačku či „evropskou kytičku“, patří například také dostatečná izolace oken či alespoň dvaadvacetiprocentní využívání energie z obnovitelných zdrojů. Host musí být také informován, že ložní prádlo se vyměňuje maximálně dvakrát týdně, případně pouze na jeho výslovnou žádost. „Většinou není potřeba k tomu žadatele nijak zvlášť nutit, protože pro ně je to součást jejich myšlení či marketingové strategie,“ podotýká Petrová.

Mezi kritérii pro získání ekologického označení jsou, vedle seznamu povinných položek, také volitelná kritéria. Jedním z nich je například dobrovolné používání biopotravin. „Nutno dodat, že vzhledem k současnému trendu, na to většina držitelů ekoznačky velmi ráda přistupuje, nebo o tom alespoň uvažuje,“ dodává Petrová.

Získání ekoznačky přijde podle Petrové hotely, v závislosti na jejich velikosti, na pět až devět tisíc korun. Každý rok se pak musí podrobovat kontrolám, které platnost značky prodlouží. Ty pak hotel vyjdou na 2500 korun.