Biopaliva způsobí v EU škody jako 26 milionů aut

Brusel – Evropská unie svým cílem, aby deset procent paliv v dopravě tvořila v roce 2020 biopaliva, zavdá příčinu k ničení životního prostředí. Na životní prostředí to bude mít přitom dopad jako dalších 26 milionů aut na silnicích. K takovým závěrům dospěla studie, kterou dnes zveřejnil Evropský institut pro politiku životního prostředí (IEEP) a na jejíž tvorbě se podílelo několik neziskových organizací.

Zemědělci zničí kvůli biopalivům dvakrát rozlohu Belgie

Adrian Bebb z neziskové organizace Friends of the Earth Europe

„Rozsah nebezpečí, které evropské země způsobí kvůli vlastním plánům na využití biopaliv, je nyní jasný. Škody na lesích a přírodě budou šokující, a to jen kvůli palivům do našich aut. Biopaliva budou ještě horším znečišťovatelem než fosilní paliva.“

Ještě v roce 2020 vyprodukují výrobci zhruba 90 procent biopaliv ze zemědělských plodin. Kvůli unijním cílům tak bude třeba přeměnit téměř 70 tisíc kilometrů čtverečních na zemědělskou půdu. Jde tedy o plochu odpovídající zhruba dvojnásobné rozloze Belgie.

Zvýšení podílu biopaliv na deset procent navíc zvýší emise skleníkových plynů až o 56 milionů tun ročně. Největší částí se na tomto zvýšení ze členských států Evropské unie bude podílet Velká Británie, která vyprodukuje až o 13,3 milionu tun skleníkových plynů ročně více.

Biopaliva budou mít horší důsledek než využití fosilních paliv

Nejsmutnějším závěrem studie je fakt, že využití biopaliv v dopravě bude mít zhruba o 81 až 167 procent horší dopad na životní prostředí než využití klasických fosilních paliv. Politici si sice slibují, že druhá generace biopaliv, kterou vědci vyvíjejí, bude mít na životní prostředí daleko menší dopad, jejich využívání je ale vzdálené.

Laura Sullivanová z neziskové organizace ActionAid

„Plán evropské sedmadvacítky dává společnostem volnou ruku k zabírání půdy v nejchudších částech světa, aby naplnily naše nádrže spíše než jejich žaludky. Evropská energetická politika uvrhla do nebezpečí miliony lidí a ohrožuje potravinovou bezpečnost v Africe.“

  • Doprava autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1916/191574.jpg
  • Africké děti autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1192/119197.jpg