Asistenční centra podporují podnikání žen

Praha – V senátu dnes proběhne konference, která má představit výsledky projektu Asistenčního centra na podporu podnikání žen. Projekt v Česku existuje teprve dva roky. Jeho cílem je pomáhat ženám při vzniku nových firem a dále v prvních třech letech podnikání. Organizátorem je Moravská asociace podnikatelek a manažerek, která přispívá i ke vzdělávání žen, jejich osobnímu i profesnímu rozvoji a propagaci ženského podnikání vůbec.

„Projekt je zaměřen na několik skupin žen. Jsou to například ženy po mateřské dovolené, které mají problémy s návratem na trh práce, nezaměstnané a starší ženy nebo absolventky vysokých škol,“ uvedla předsedkyně Moravské asociace podnikatelek a manažerek Mona Nechvátalová. Klientkám jsou nabízeny různé alternativy a možnosti, jak začít podnikat.

Centra vznikla jako pilotní projekt v rámci programu iniciativy Equal a jsou dotována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „V rámci projektu proto můžeme klientkám hradit konzultace s jakýmikoliv odborníky,“ dodala Nechvátalová. Hlavní smysl a podpora center je v tom, že přístup je individuální. Každá klientka má jiná specifika a podmínky. Konzultace se pak mohou zaměřit na konkrétní problémy.

Asociace se snaží zmapovat možnosti klientek. Na základě jejich představ se pak vytvoří podnikatelský záměr, kde se vize přiblíží skutečnosti. Nezbytná je i následná spolupráce s odborníky, nejčastěji právníky a finančními poradci. Asistenční centra pořádají i různé semináře, pomáhají ženám dále se rozvíjet a poskytovat všeobecné informace. „Tím, že dostanete živnostenský list, pomoc nekončí,“ potvrdila klientka centra Eliška Ostrá.

V rámci projektu byla vybudována tři asistenční centra – dvě v Brně a jedno ve Zlíně. Zatím se na ně obrátilo více než tisíc klientek. Téměř 500 žen absolvovalo odborná školení, vzniklo 44 nových firem a 58 nových pracovních míst. Jako největší bariéru vidí ženy omezený přístup k finančním prostředkům na začátku podnikání i v jeho průběhu. Zásadní je i problém ve sladění rodinného a pracovního života.

Vydáno pod