Antimonopolní úřad zrušil výběr vítěze na provoz mýtného. Ministerstvu vytkl řadu nedostatků

Antimonopolní úřad zrušil výběr vítěze mýtného tendru (zdroj: ČT24)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Úřad dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Ministerstvo dopravy již oznámilo, že se proti zrušení mýtného tendru odvolá, případně se bude bránit i u soudu.

Podle ministra dopravy v demisi Dana Ťoka (nestr. za ANO) jsou důvody, kvůli nimž ÚOHS tendr zrušil, rok známy. Všichni čtyři účastníci soutěže navíc podle něj zadání pochopili stejně, protože podali relevantní nabídky. „Mně to přijde skoro tak, že se tu rok hledal důvod, proč se ta soutěž má zrušit, a ten důvod nastal,“ řekl ministr.

Uvedl také, že všechny varianty dalšího postupu, které ÚOHS zmiňuje, jsou relevantní pouze za předpokladu, že vyhraje soutěž firma Kapsch, která mýtný systém nyní provozuje.

Jestli vedeme soutěž tak, že chceme vědět předem vítěze, tak já to dělat nebudu“.
Dan Ťok

 Nový mýtný systém má fungovat od ledna 2020 a podle Ťoka je jeho spuštění v ohrožení. „Musíme předpokládat, že může vyhrát i někdo jiný než současný provozovatel, a nový systém je třeba budovat 14 měsíců,“ řekl ministr. To by podle něj znamenalo vypsání tendru a pravomocné vyhlášení vítěze nejpozději v říjnu letošního roku.

Ťok uvedl, že ministerstvo má připravený plán pro případ, že by se nepodařilo včas vybrat nového provozovatele mýtného systému.„My přece nebudeme zatěžovat občana tím, že nebudeme vybírat mýto. Já jsem přesvědčen, že cestu najdeme, a nemusí to být cesta, kde vítězem na konci bude současný provozovatel,“ řekl ministr.

Ministerstvo dopravy v tendru vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenského SkyToll. Za cenu 10,75 miliardy korun měly deset let s použitím satelitní technologie vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy.

Úřad: Nedostatek transparentnosti

Podle antimonopolního úřadu zadavatel porušil zásadu transparentnosti při poskytování části zadávací dokumentace. Nezajistil takové technické řešení, na jehož základě by bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky. Zadavatel předával část dokumentace na přepisovatelných flash discích bez bližších informací o obsahu médií a přesném počtu obsažených souborů.

„Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech. V tzv. ,anonymizované‘ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Účastníky řízení o tom nikdo neinformoval a o rozsahu úprav neprovedl žádný záznam, dodal.

Zadavatel podle úřadu také pochybil, když stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem ve spojení se zásadou transparentnosti, když nevymezil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. V dokumentaci ministerstvo uvedlo, že předpokládá rozšíření zpoplatnění silnic 1. třídy o 900 kilometrů, tedy vymezilo rozsah plnění pouze odhadem. Vymínilo si také, že rozsah může případně měnit.

Účastníci řízení mohou podat do 15 dnů rozklad k předsedovi úřadu. Pokud někdo z účastníků podá rozklad, má úřad třicetidenní lhůtu na zajištění všech náležitostí spojených s předáním spisu na druhou instanci. Od předání spisu pak začne běžet lhůta 60 dní na vydání rozhodnutí. Podle ÚOHS je možné při neprodleném zahájení nového zadávacího řízení zajistit, aby systém výběru mýtného fungoval od 1. ledna 2020.

CzechToll je překvapen, Kapsch rozhodnutí přivítal

Vítězná společnost CzechToll je rozhodnutím antimonopolního úřadu překvapena, podle ní byl postup ministerstva dopravy v pořádku. Společnost nyní společně s partnerskou firmou SkyToll, se kterou do tendru vstupovala, zváží další kroky. Řekl to mluvčí firmy Miroslav Beneš. 

„Předání zadávací dokumentace v rozsahu desítek tisíc stran na USB nosiči považujeme za zcela logické,“ uvedl Beneš. Podle něj obdobně postupovaly při tendru na mýtný systém i státní úřady v Německu a nikdo z účastníků, včetně firmy Kapsch, tento postup nezpochybňoval.

Naopak nynější provozovatel mýtného systému, společnost Kapsch, rozhodnutí antimonopolního úřadu přivítala. Podle ní zrušení tendru neohrozí výběr mýta v dalších letech. Kapsch podal nabídku o 2,7 miliardy dražší než vítězné konsorcium.