Alternativní reforma daní: Progrese a vyšší majetkové daně

Praha – Daňová reforma tak, jak ji představila vláda, není jedinou cestou, kterou je možné jít. Podle občanské sdružení Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA) vede vládní reforma k vyššímu zadlužování státu. Sdružení proto navrhuje v rámci vlastního návrhu daňové reformy především zvýšit daňové výnosy z přímých daní na úkor nepřímých daní. Mezi návrhy patří také například progresivní zdanění fyzických osob, zavedení dvou sazeb daně z příjmu firem nebo zachování dvou sazeb daně z přidané hodnoty.

Sdružení ve svém návrhu daňové reformy nezapře své vazby na sociální dekonracii. V jejím duchu počítá například s progresivním zdaněním fyzických osob. „Navrhujeme, aby existovala čtyři daňová pásma a rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sazbou by činil zhruba 12 procentních bodů,“ informovala spoluautorka studie Yvona Legierská.

Studia také počítá se změnami v dani z příjmu právnických osob. Pocítit by ji více měly především velké společnosti. Zatímco sazba daně pro menší firmy by zůstala na 19 procentech, druhá sazba pro velké společnosti by měla být o tři až pět procent vyšší.

Rozhovor s Yvonou Legierskou (zdroj: ČT24)

Materiál vychází z toho, že velké firmy využívají veřejný prostor a služby daleko více než chudší občané nebo malí podnikatelé. „Není exaktně potvrzen vztah mezi vyšší daní a tzv. konkurenceschopností. Existují vysoce konkurenceschopné ekonomiky s vysokými daněmi,“ uvádí materiál.

CESTA by více zdanila majetek

Sdružení rovněž navrhuje zvýšit zdanění nemovitostí a majetku. Stavby v atraktivních lokalitách by měly mít vyšší sazbu. Daň dědická darovací by měla opět platit i pro nejbližší příbuzné, ovšem až od majetku nad 10 milionů korun.

Yvona Legierská, spoluautorka studie

„Česká republika má velmi nízké zdanění majetku, činí zhruba 0,4 procenta hrubého domácího produktu, kdežto ve vyspělých státech je to kolem 3 až 4 procent. Tady je určitý prostor u daně z nemovitostí a u daně dědické a darovací.“

V případě, že bude zavedena jedna sazba DPH, sdružení ve své studii navrhuje obnovit dvě sazby daně tak, aby odpovídaly sazbám v okolních zemích. „Cílem je zabránit masové nákupní turistice,“ uvádí materiál. Vláda počítá od roku 2013 se sjednocením sazeb DPH na 17,5 procenta.

Uvedená a další navrhovaná opatření by podle studie měla zvýšit daňový výnos o šest až 13 miliard korun. „Změní se tak nejen daňové příjmy, ale úpravy signalizují významný přechod ke zdanění příjmů a tím nastolení vyšší solidarity ve společnosti,“ uvádí návrh reformy.