Ženy o politiku nejeví zájem, muži je tam nechtějí

Praha - V české politice je málo žen. Jedním z důvodů je jejich nezájem o tuto oblast, protože politika neřeší pro ně atraktivní témata. Muži navíc své kolegyně v tomto oboru příliš nevítají.

„Zpočátku ženy neměly do politiky žádný přístup, proto je nastavena podle mužských pravidel,“ vysvětluje nedostatek žen Lenka Bennerová, ředitelka Občanského sdružení Fórum 50%. Z tohoto důvodu je politika ženám zároveň uzavřenější a je pro ně těžké do ní proniknout.

S tím nesouhlasí Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku: „V politice se angažuje tolik žen, kolik jich chce. V ucházení se o hlasy voličů je svobodná konkurence, výsledkem je pak zákonodárný sbor.“ Bennerová ale připomíná, že na loňských kandidátkách bylo jen 26 procent žen, z toho na volitelných místech dokonce jen 18. A to přesto, že v některých stranách činí jejich podíl více než 50 procent. Strany tedy nebyly ochotny postavit ženy na své kandidátky.

V Praze začala konference na toto téma. Jejím cílem je najít řešení současné situace, protože Česká republika ve všech ohledech značně zaostává. Evropská unie přitom stanovila, že v roce 2016 by mělo být zastoupení žen ve všech rozhodovacích funkcích rovnovážné. 30procentní hranice zastoupení žen se přitom považuje za minimální, avšak Česká republika tohoto čísla, jak dodává Bennerová, nikdy nedosáhla.

Česká veřejnost chce podle průzkumů více žen v politice, zatím se ale tohoto cíle nedaří dosáhnout. Mohly by pomoci povinné kvóty, avšak Loužek je odmítá. Tvrdí, že by mohly ohrozit praxi liberální demokracie, protože by pak adekvátní zastoupení mohly žádat nejrůznější skupiny obyvatel: od zemědělců, právníků a lékařů až k homosexuálům. „To co navrhují kolegyně, není demokracie, ale sexuální korporativismus.“

Bennerová však taková tvrzení odmítá, protože zvýšit počet žen v politice je prioritou Evropské unie.

Vydáno pod