Zelení strávili dopoledne diskusemi, k volbě nového vedení se zatím nedostali

Teplice - Zelení dnes v teplickém Domě kultury zahájili druhý den sjezdu debatou o jednacím řádu, nikoli přímo volbou předsedy, jak bylo naplánováno. Většinu dopoledne strávili diskusí nad zprávami stranických orgánů. Příspěvky mnoha delegátů se však více týkaly současné napjaté situace uvnitř strany nebo aktuální kauzy spojené s poslancem ODS Janem Moravou. Od rána už ale na 352 registrovaných delegátů čekají v předsálí kulturního domu bílé volební urny. Hlavním bodem dnešního programu je totiž napjatě očekávaná volba předsedy strany.

V pátek se zasedání protáhlo o tři hodiny a skončilo neshodami ohledně toho, zda byl řád přijat dostatečným počtem delegátů. Podle dnešního oznámení mandátové komise její vedoucí večer pochybil při interpretaci výsledku hlasování. Podle něj večer sjezd jednací řád schválil. Následovala první slovní přestřelka mezi delegáty.

Předsedkyně republikové rady Olga Zubová pak přednesla zprávu o činnosti širšího vedení strany. Vzhledem k záměru současného vedení SZ změnit na sjezdu stanovy svůj projev označila za nekrolog. Bursík podle ní chce „useknout jednu ze dvou hlav stranického vedení“.

Na funkci předsedy strany kromě Martina Bursíka a Dany Kuchtové bude kandidovat i pardubický zastupitel Jan Linhart. Očekává se, že stávající předseda Martin Bursík dnes svou funkci obhájí. Spolu s volbou místopředsedů má volební procedura podle programu trvat do 16:00.

Večer pak bude následovat debata o změně stanov, ta se pravděpodobně protáhne až do nočních hodin. Bursík chce podřídit republikovou radu strany, která má doposud vlastní vedení, předsednictvu. Podle oponentů tak soustředí veškerou moc do svých rukou. Vicepremiér tvrdí, že tak standardizuje organizační strukturu nejmenší vládní strany a odstraní „dvojkolejnost“ řízení.

Sjezd zastínila aféra Jana Moravy

Kromě stanov byla delegáty adresována i aféra poslance ODS Jana Moravy, který podle Mladé fronty Dnes údajně sbíral kompromitující informace na ostatní poslance bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. S pomocí těchto informací je pak měl vydírat. Materiály měl například na zelenou poslankyni Olgu Zubovou, respektive nechal fotografovat její dceru.

Na sjezdu také vystoupil s projevem premiér Mirek Topolánek. Ten chce, aby poslanec Vlastimil Tlustný, jeho stranický kolega, odešel z parlamentu. Do kauzy údajného vydírání je totiž Tlustý zapleten, Moravu pak Topolánek považuje spíš za oběť. Tlustý připustil, že je v kauze angažován, mandát ale složit nehodlá a obvinění odmítá. Poslance Moravu kritizoval i sám Bursík, vyzval ho k odchodu z parlamentu. 

Očekávaný sjezd strany, na kterém se volí nové vedení, začal rovněž v rušné atmosféře. Bursíka uvítali odpůrci radaru z iniciativy Ne základnám s probodanými plyšovými zvířátky, po Kuchtové pak její kritici hodili vajíčko.

Jan Morava
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod