Vláda přijala plán strategie pro pacienty s Alzheimerem

Praha - Desítky tisíc lidí trpících Alzheimerovou chorobou se dočkají návrhu, který jim má pomoci řešit jejich obtížnou sociální a zdravotní situaci. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) po jednání vlády řekl, že kabinet dnes schválil návrh Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, aby do příštího roku jednotlivá ministerstva zpracovala dlouhodobou koncepci řešení.

Drábek považuje za nutné provést změny v právní rovině věci, pacienti by například měli dostat možnost vypořádat včas své záležitosti. Podstatná je také sociální stránka choroby, kdy dochází k narušení sociálních vazeb kolem nemocného. „Pokud pacienti žijí v partnerském svazku, 80 procent z jejich partnerů je stiženo depresemi,“ popsal ministr devastaci rodin, v nichž pacienti trpící Alzheimerovou chorobou či nějakou formou demence žijí a jimž je třeba pomoct.

Iva Holmerová, místopředsedkyně Alzheimer Europe:

„Rozvoj příznaků se dá oddálit a dnes víme, že kdyby se nám hypoteticky podařilo oddálit Alzheimerovu chorobu o pět let, tak počet případů choroby klesne na polovinu, neboť jde o onemocnění, které s věkem prudce narůstá.“

Takzvaný Plán Alzheimer by měl zejména analyzovat současnou situaci lidí s demencí a rodinných příslušníků, potřeby těchto lidí a jejich zajištění, včetně dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb pro cílovou skupinu. „Pokud dnes z valné části trpí depresemi právě proto, že celá tíha odpovědnosti je na nich, pak jim musíme vytvořit profesionální zázemí, (…) například možnosti denních stacionářů, možnosti ošetřovatelské služby a podobně,“ uvedl Drábek.

Dále by měl obsahovat opatření v oblasti poskytování zdravotní péče a sociálních služeb i v oblasti vzdělávání a výzkumu. Součástí Plánu Alzheimer by měla být i opatření směřující k systematické podpoře rodinných pečujících a péče v domácím prostředí. Plán by měl zahrnovat problematiku nejen Alzheimerovy demence, ale i dalších demencí či degenerativních onemocnění s obdobnými důsledky.

Podle odhadů je v Česku asi 120 tisíc lidí s Alzheimerovou nemocí. Odborníci předpokládají, že v příštích 40 letech může stoupnout počet nemocných až na čtyřnásobek. Ministr uvedl, že mezi lidmi ve věku 80 až 85 je postižen každý desátý, se zvyšujícím se věkem pak počet nemocných dál stoupá.