Vize 2020 je na světě - ODS chce říkat i to, co lidé nechtějí slyšet

Brno - Občanští demokraté na dnešní ideové konferenci v Brně představili vizi strany pro příštích deset let - dokument Vize 2020. Asi nejvíce se v něm věnují veřejným financím - zveřejnili například svůj plán boje proti zadlužování země. Právě toto téma je hlavním střetem pravice s levicí. Předseda ODS Mirek Topolánek v úvodním projevu několikrát zopakoval, že Vize 2020 není volební program. Volební program ODS sice bude z Vize vycházet, občanští demokraté jej ale představí až v dubnu. Rovněž si neodpustil kritiku sociálních demokratů, kteří podle něj lidem slibují nesplnitelné sliby: „Lžou ráno, lžou v poledne, lžou večer,“ uvedl Topolánek.

Václav Dobrák, Jan Kapsa nebo Bohuslav Řimbaba byli v Topolánkově podání imaginární lidé, na jejichž chování chtěl předseda ODS Vizi představit. ODS podle něj bude lidem říkat i to, co nechtějí slyšet. Na rozdíl od sociální demokracie, která podle Topolánka slibuje nesplnitelné.

„Lžou ráno, lžou v poledne, lžou večer,“ uvedl Topolánek k sociálním demokratům. Prohlásil, že v době ekonomické krize slibují voličům věci, které jsou nesplnitelé i za cenu prohloubení státního deficitu. Podle Topolánka je to způsob, který by stát mohl časem přivést až k bankrotu.

Vize 2020 je pohledem na českou politiku v nedaleké budoucnosti

Dokument Vize 2020 shrnuje střednědobý pohled ODS na českou politiku a vyjádřili se k němu členové strany v jednotlivých krajích, v pondělí ho schválila i výkonná rada ODS. Vize 2020 ukazuje pohled občanských demokratů na českou politiku v nedaleké budoucnosti.

„Popisuje očima ODS jako liberální konzervativní strany, kam má Česká republika směřovat a jak má vypadat ČR v horizontu, kam ještě vidíme, tj. za deset let v roce 2020,“ řekl Topolánek.

Mirek Topolánek

„Václav Dobrák, který je vlastně solí této země, je typem člověka, který nečeká, co mu ten stát dá, ale dívá se dál dopředu. Václav Dobrák, to je většina lidí v tomto státě.“

Bez využití odborných termínů a složitých pojmů se na konferenci snažil Topolánek vysvětlit spolustraníkům hlavní myšlenky Vize 2020. Vypomáhal si imaginárními postavami pánů Řimbaby, Lazara, Bohatého a dalších, kteří byli zástupci různých sociálních vrstev. S jejich využitím se snažil demonstrovat účelnost kroků, které jsou pro ozdravení ekonomiky či zdravotnictví nutné.

Zřejmě nejsdílnější byli občanští demokraté v části věnované veřejným  financím, tedy tam, kde před volbami nejvíce útočí na levici. Opakují například svůj návrh „finanční ústavy“ - ústavního zákona o rozpočtové kázni. Ta by podle ODS souvisela i se sankcemi pro politiky za její porušení.

Do roku 2012 chce ODS zastavit nárůst státního dluhu a předložit rozpočet s deficitem maximálně tři procenta, v roce 2020 snížit výši státního dluhu na úroveň roku 2008. V roce 2015 by pak ČR mohla přijmout euro, představují si občanští demokraté. Tradičně ale tento cíl nechávají otevřený. ČR by podle ODS do eurozóny měla vstoupit až tehdy, když „výnosy převýší náklady“.

Sociální systém musí dávat jen těm, kteří opravdu potřebují. Ne všem, protože to je prostor pro korupci. Rozdělovat se může jen to, co se vydělá, proto je potřeba podporovat podnikatele, kteří dávají lidem práci. „Čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost,“ připomněl Petr Nečas. 

O své zdraví se podle Vize 2020 musí starat především každý sám. Solidarita má být mezi zdravými a nemocnými, ne mezi chudými a bohatými. „Naše VIZE 2020 vychází z toho, že zdraví je to nejcennější, co člověk má. A že v žádném případě není zadarmo,“ dodala Daniela Filipiová.

V zahraniční politice ODS tradičně zdůrazňuje transatlantickou vazbu mezi Evropou a USA. Strana prohlašuje, že má zájem i na efektivní Evropské unii. V příštích letech je podle ODS nutné bojovat v EU s federalismem a proti hlavnímu proudu prosazovat „alternativní vizi unie“. EU by se naopak neměla bát rozšíření o státy bývalé Jugoslávie a Turecko, míní ODS.

„Vize 2020 vychází z konzervativních a liberálních idejí, už tím je dána šíře jejího záběru. Konzervatismus a liberalismus jsou jedinými relevantními politickými filozofiemi. Socialismus žádné vlastní hodnoty a ideály nemá,“ řekl Topolánek.

Vize podle autorů dokumentu vznikla proto, aby strana ukázala, že má pozitivní program a ví, kam chce zemi směřovat. Občanští demokraté také přiznávají, že dokument byl odpovědí na „nepříliš dobrou kondici strany“ před neuskutečněnými podzimními volbami a reakcí na kritiku, že česká politika je vyprázdněná a bez koncepce.

ODS chce snížit počet ministerstev

Občanští demokraté ve Vizi 2020 také mimo jiné prozrazují, že chtějí snížit počet ministerstev o dvě až tři a zrušit či sloučit některé další státní instituce. Chtějí také změnu volebního systému, tak aby se posílily jeho většinové prvky a předešlo se patům ve sněmovně. Mezi protikorupčními opatřeními navrhují odpovědnost úředníků za způsobené škody, veřejnou elektronickou kontrolu výběrových řízení nebo výběr členů výběrových komisí losem.

  • Předseda ODS Mirek Topolánek autor: Igor Šefr, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1445/144474.jpg
  • Mirek Topolánek a Vize 2020 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1446/144521.jpg
  • Konference ODS autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1445/144450.jpg