Viníci nehod se mají více podílet na náhradě škody

Praha - Na náhradě škody vzniklé při nehodách se mají více podílet lidé, kteří opakovaně vážně porušují dopravní předpisy a způsobují havárie. Z návrhu, na kterém se nedávno shodly pojišťovny s ministerstvem vnitra, vyplývá, že by pojišťovny mohly vymáhat peníze i po vinících nehod, a to například po výrazném překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo po jízdě na červenou. Novinářům to řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP) Tomáš Síkora.

Pojišťovny mají v současnosti podle mluvčí ČAP Marcely Kotyrové možnost uplatňovat právo na náhradu škody na viníkovi nehody, takzvaný regres, v případě, kdy viník nehodu způsobí úmyslně, pod vlivem alkoholu, nebo psychotropních látek. Pozměňovací návrh k zákonu o policii ovšem tuto možnost rozšiřuje.

Pojišťovny mají mít tuto možnost nově například i při nehodách po výrazném překročení nejvyšší dovolené rychlosti, po nezastavení vozidla na signál, nebo na pokyn, který přikazuje zastavit. Dále pokud řidič neumožnil chodci přejít bezpečně vozovku na přechodu pro chodce, předjížděl v případě, kdy je to zakázáno, vjel na železniční přejezd, kdy je to zakázáno, nebo se otáčel, jel v protisměru, či couval na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.

Pokud tak podle návrhu normy řidič spáchá jeden z těchto prohřešků, do dvou let další, a zároveň jím způsobí dopravní nehodu, pojišťovna po něm bude požadovat peníze, které za něho vyplatila v rámci povinného ručení. Podle Síkory je toto opatření namířeno proti lidem, u nichž nehoda „přestává být nahodilostí“.

Norma má umožnit pojišťovnám přístup k informacím o získaných trestných bodech pojištěnců. Spáchání vážnějších přestupků se pak má odrazit ve výši povinného ručení. O seznamu prohřešků, kterých by se to týkalo, a o způsobu, jakým se „rizikovost“ řidiče odrazí v ceně pojistného, budou pojišťovny podle Síkory teprve jednat.

Vyšší pojistné za páchání dopravních přestupků se má podle Síkory i nadále vztahovat na vozidlo, a nikoli na řidiče, který se prohřešku dopustil. Body jsou sice vedeny na konkrétní osoby a pojištění na automobil, pojišťovny by ale dostávaly informace i o vozidlech z nehody. I když by tak přestupek nespáchal přímo provozovatel vozidla, platil by vyšší povinné ručení. „Vlastníci vozu by se měli zamyslet nad tím, komu to půjčují,“ řekl Síkora.

Dohodu představili zástupci ČAP a ministerstva na tiskové konferenci minulý týden. Norma rovněž stanoví hranici minimální škody, která musí vzniknout při autonehodě, aby se jí policie zabývala, nad 100 000 korun. Ještě před několika týdny policie navrhovala minimální škodu nad 250 000 korun, v současnosti je to více než 50 000 korun.

Hranice se má podle Síkory zvýšit proto, aby se policisté nemuseli zabývat „bagatelními“ nehodami. O nehodách, při nichž vznikne škoda pod stanovenou hranicí, její účastníci podle návrhu sepíšou záznam do nového formuláře, který pak odevzdají své pojišťovně. O viníkovi rozhodne likvidátor pojišťovny. Změna má podle Síkory zrychlit dokumentaci nehody, umožnit rychlejší obnovení průjezdnosti silnice a navíc podle něho pro řidiče odpadne sankce za přestupek.

Dopravní expert Stanislav Huml České televizi řekl, že návrh si pojišťovny prolobbovaly. „Pojišťovny mají mimořádné postavení na trhu. Je až s podivem, jakým způsobem byly teď schopny zalobbovat,“ uvedl. Síkora to dnes ovšem odmítl s tím, že s možným přístupem do registru řidičů, kde budou moci pojišťovny zjistit, kolik bodů řidič nasbíral a s jakým vozidlem byl prohřešek spáchán, přišlo ministerstvo vnitra. „My jsme za to nelobbovali. My nejsme iniciátory, ale akceptujeme to,“ řekl dnes Síkora.

Změna má být obsažena v novém zákoně o policii, který nedávno prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Pokud bude schválen, měl by platit od 1. ledna 2009. Uzavřená dohoda mezi pojišťovnami a ministerstvem by se měla do zákona dostat formou pozměňovacího návrhu, který by měl někdo z poslanců podat v nejbližší době.

Přestupky, po jejichž spáchání by pojišťovna nově mohla uplatňovat právo požadovat náhradu finanční částky, kterou za viníky nehody uhradila v rámci povinného ručení:

- překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 kilometrů v hodině a více nebo mimo obec o 50 kilometrů v hodině a více;

- nezastavení vozidla na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu;

- neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky;

- předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno;

- vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to podle zvláštního předpisu zakázáno;

- otáčení, jízda v protisměru a couvání v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu.