Vědci zpochybnili studii o radaru, starostové žádájí přerušení jednání

Praha – Odborníci z Vysokého učení technického v Brně zpochybnili odbornost komise, která zpracovávala vládní zprávu o radaru, a také úplnost a správnost informací, o které se zkoumání opíralo. Kritizovanou zprávu zveřejnila armádní komise v srpnu letošního roku, aby přesvědčila obyvatele obcí v okolí brdského újezdu, že radarová základna v jejich blízkosti neškodí zdraví. Ministerstvo obrany se závěry brněnských odborníků nesouhlasí.

Armádní zpráva je nevydařená bakalářská práce, tvrdí kritici

Kritické závěry vyslovili Jiří Šebesta a Zbyněk Raida z Ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně na základě zakázky obhájce referenda o radaru Jana Žižky. Záměrem hodnocení nebylo posouzení vlivu radaru na lidské zdraví, ale pouze posouzení správnosti srpnové zprávy ministerstva obrany.

Armádní zprávu přirovnal Raida dokonce k nevydařené bakalářské práci. „Základní problém jsme viděli v tom, že nebyly přesně specifikovány vstupní parametry, ze kterých je možné vypočítat elektromagnetické pole a na základě těchto výpočtů pak stanovit plnění hygienických norem,“ vysvětluje Zbyněk Raida a dodává: „Zarazilo nás, že nebyl přizván nikdo z odborníků z technických univerzit, kteří se touto problematikou zabývají.“

Vláda: Zprávou jsme chtěli obyvatel Brd uklidnit

Podle Zdeňka Pekárka ze Státního zdravotního ústavu bylo účelem srpnové předběžné studie především uvést na pravou míru poplašné zprávy, které tvrdily, že elektromagnetické záření radaru povede ke zvýšení počtu rakovinných a jiných těžkých onemocnění. Na závěry zprávy navázalo pak v říjnu zkoumání devítičlenného expertního týmu pod vedením hlavního hygienika ČR Michaela Víta na Marshallových ostrovech, odkud chtějí Američané radar do Čech přemístit.

„Vláda dává obcím v okolí brdského újezdu záruky, že jim radar nebude škodit,“ doplňuje Zdeňka Pekárka zmocněnec vlády pro vyjednávání o radarové základně Tomáš Klvaňa.

První zárukou měla být zkoumání, která proběhla v srpnu. „Nejednalo se o zdravotní studii, ale o předběžné výpočty, a proto když je brněnští vědci posuzovali podle kritérií pro studii, nemohly vyznít jako dostatečné,“ oponuje Klvaňa kritice odborníků z Vysokého učení technického. Předběžné výpočty se pak potvrdily nezávislými měřeními na Marshallových ostrovech, kde se podle Klvani ukázalo, že záření dokonce ani nedosahuje českých norem.

Brdští starostové o neškodlivosti radaru pochybují

Starostové obcí ležících v sousedství vojenského újezdu Brdy, v němž by měla základna stát, ale podobným vyjádřením nedůvěřují. „Na základě zjištěných skutečností, seriozních pochybností o neškodlivosti radaru, žádáme, aby vláda pozastavila jednání s americkou stranou,“ prohlašuje Jan Neoral z Ligy starostů. Své požadavky chtějí brdští starostové vyjádřit protestem 17. listopadu na Václavském náměstí.

Vyjednávání s americkou stranou o radarové základně by mělo skončit začátkem příštího roku. Pokud dopadne úspěšně a Parlament ČR schválí navrhované podmínky o přestěhování radaru do Brd, bude provedeno závěrečné testování, na jehož základě vláda vydá povolení k provozu radaru.

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze 26. 5. 2007, kterou organizovala občanská iniciativa Ne základnám na protest proti umístnění amerického radaru v Česku.
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod