Ve Znojmě budou důchodci jezdit zdarma autobusy

Znojmo - Po Novém roce mohou ve Znojmě zdarma využívat autobusy MHD starobní důchodci a invalidé starší 50 let. Zastupitelstvo druhého největšího města jižní Moravy schválilo výhodu pro seniory na svém prosincovém zasedání. Zájemci ale musejí splnit několik podmínek, zjistila ČTK na městském úřadě.

O bezplatné užívání hromadné dopravy je třeba nejprve oficiálně požádat. „Podmínkou je to, že důchodce nesmí mít k datu podání žádosti dluh k městu a jeho příspěvkovým organizacím,“ uvedla mluvčí úřadu Denisa Šipošová.

Žádosti si mohou lidé vyzvednout na městském úřadě. Dokument lze také vytisknout z webových stránek. Vyplněný formulář předloží úředníkům spolu s občanským průkazem a důchodovým výměrem. Poté jim dopravce vydá čipovou kartu na bezplatné užívání dopravy.

Vydáno pod