Varovné SMS, kampaně i školení. Stát už má plán, jak chránit snadné cíle před teroristy

Události: Už žádná střelba v restauraci. Ministerstvo chce zabezpečit měkké cíle (zdroj: ČT24)

Místa s vysokou koncentrací lidí budou více chráněna před teroristickými útoky. Vyplývá to z koncepce, kterou schválila vláda. Do roku 2020 počítá například s informační kampaní a vzdělávacími kurzy a rozesíláním varování prostřednictvím elektronických komunikací. Podle koncepce je třeba se věnovat preventivním opatřením, přestože se zatím teroristické útoky Česku vyhýbají.

„Stát a společnost se musí připravovat na potenciální teroristický útok. Důvodem je aktuální tendence teroristů útočit právě na tyto snad dostupné cíle,“ stojí v materiálu ministerstva vnitra.

Jako snadné, tzv. měkké cíle označuje ministerstvo vnitra místa, kde se pohybuje hodně lidí, jsou snadno dostupná a přesto nejsou trvale chráněna. Jde například o obchodní, kulturní a sportovní centra, nemocnice, kluby, školy, turistické památky, hotely, dopravní prostředky nebo kostely.

Za útoky na měkké cíle považuje ministerstvo například střelbu v restauraci v Uherském Brodu nebo útok ve žďárské škole, při kterém zemřel šestnáctiletý student.

Provozovatelé měkkých cílů by mohli peníze na zabezpečení žádat od státu formou dotací. Z nich by mohli zaplatit například studii, jak svůj objekt zabezpečit.

Největší přínos bude mít informovanost. Lidé by měli mít k dispozici jednoduché kroky, jak postupovat v krizi.  Informovanost je dnes nízká, protože jsme si mysleli, že nám nic nehrozí. Dnes si uvědomujeme, že něco hrozí, ale nevíme, jak se k tomu postavit.
Stanislav Kazbunda
Policejní akademie ČR

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že vláda tak pokračuje v posilování bezpečnosti před novými hrozbami. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) doplnil, že koncepce bude průběžně upravována a bude sloužit ke sladění bezpečnostních kroků, které podnikají ministerstva a kraje. Například ministerstvo školství má dotační program pro podporu ochrany škol, ministerstvo kultury nikoli. Také mezi jednotlivými kraji jsou rozdíly, dodal.

„Zatím si to každý řešil sám na. Teď tomu chceme dát určitý punc plánování,“ řekl ministr vnitra.

  • Termín měkké cíle (soft targets) označuje místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Taková místa bývají častým cílem teroristických útoků.
  • Mezi měkké cíle patří například školy, nákupní centra, církevní památky, kulturní instituce, veřejná shromáždění, sportovní akce, významné dopravní uzly apod.
  • Nejčastěji je útok na tyto cíle proveden pomocí výbušniny, zbraně nebo vozidla. Patří sem i žhářský útok nebo braní rukojmí.
  • Proti útokům chce stát využívat kombinaci prvků fyzických (ostraha), elektronických (kamery, poplachové systémy, detektory, čtečky dokladů) a mechanických (bezpečnostní dveře a okna, turnikety, ploty, zábrany).
  • Za útoky na měkké cíle v Česku označuje koncepce například střelbu v restauraci v Uherském Brodu, při které zemřelo osm lidí a pachatel. Nebo napadení ve žďárské škole, při němž zemřel šestnáctiletý student.
  • Zdroj: ministerstvo vnitra

Koncepce chce vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné rychle reagovat na hrozby útoků. Cílem je také dosáhnout stavu, kdy bude podstatná část těchto cílů schopna zareagovat na útok tak, že případné škody budou nižší, než kdyby je útok zastihl nepřipravené.

Cílem koncepce je i vytvořit informační kampaň pro veřejnost. Dalším bodem je včasné rozesílání varovných informací. „Z předchozích útoků ve světě je zřejmé, že po jednom útoku následoval buď synchronizovaně nebo s mírným časovým zpožděním ve stejné lokalitě útok další,“ uvádí koncepce. V tomto případě hovořil Chovanec o SMS zprávách a použití sociálních sítí.

Brífink po jednání vlády (zdroj: ČT24)

Podle dokumentu by měl také vzniknout poradní sbor, který bude spadat pod ministerstvo vnitra. Spolupracovat by v něm měli zástupci ministerstev, samospráv a subjektů sdružujících například pořadatele velkých kulturních akcí. Plány dál počítají s tím, že vznikne série vzdělávacích kurzů a veřejných materiálů k ochraně měkkých cílů.

Vzdělávání by se mělo týkat zástupců bezpečnostních složek, kteří budou v přímém kontaktu s provozovateli či organizátory akcí a budou jim poskytovat pomoc. Zdarma by se měli ke vzdělání dostat i zájemci, kteří o kurzy projeví zájem.