V Sobotíně dnes oslavují 10. výročí zprovoznění železnice Desná

Praha - V roce 1997 se podařilo svazku obcí zachránit 19 kilometrů dlouhou trať ze Šumperku do Koutů nad Desnou s tříkilometrovou odbočkou z Petrova nad Desnou do Sobotína. Trať tehdy poničily povodně a České dráhy na ní chtěly zastavit provoz. Obce se proto spojily, aby dráhu zachránily.

Železnice Desná disponuje vlakovou soupravou řady 814-914 známou pod názvem Regionova. Souprava vznikla stejně jako Regionovy přestavbou starých kolejových vozidel řady 810 a 010.

Trať využívají nejen místní lidé, ale i turisté. Podle místostarosty Sobotína Luboše Mátycha se připravuje její prodloužení a elektrifikace.

Svazek obcí údolí Desné byl založen v roce 1997 za účelem obnovení železniční tratě mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou s odbočkou z Petrova nad Desnou do Sobotína, kterou zničila katastrofální povodeň.  Služeb soukromé železnice využívá zhruba 360 000 cestujících ročně.

Vydáno pod