V přijímačkách na osmiletá gymnázia byla chyba. Výsledky zatím neplatí

V jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba. Týká se ohodnocení jedné úlohy v testu z českého jazyka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které zkoušky organizuje, žádá ředitele škol, aby zatím výsledky zkoušek nevyhlašovali. Podle ministerstva školství ale zřejmě nebude nutné testy opakovat, kompletní opravené výsledky mají být v informačním systému v sobotu ráno.

Na základě dodatečné analýzy Cermat odhalil chybu v testu z češtiny pro druhý řádný termín u úlohy číslo 12. Klíč řešení úloh původně uváděl, že v úloze je správná pouze odpověď B, ale v pátek Cermat zjistil, že správná může být také odpověď C. Zadání testu přitom upozorňuje, že u všech úloh je správná právě jedna odpověď.

Někteří žáci tak mohou získat navíc bod oproti původnímu hodnocení. Chybu předtím neodhalily dvě komise, které testy prověřovaly. Zadání textu i klíč správných odpovědí byl zveřejněn na webu Cermatu.

  • Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek?
  • A) objevili
    B) zabručeli
    C) rozběhla
    D) nevydržela
  • Klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve které se kořen slova „bruč“ vyslovuje se čtyřmi hláskami. Jenže správně je také odpověď C, kde je sice kořenem slova „rozběhla“ třípísmenné „běh“, které se ale ve skutečnosti vyslovuje „bjech“, a tudíž v něm jsou taktéž čtyři hlásky. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči.

„Prosíme vás, abyste do doby, než vám zašleme podrobnější informace o konkrétních dopadech pro vaši školu, nevyhlašovali výsledky přijímacího řízení do oborů osmiletého gymnázia. Pokud jste tak již učinili, vyčkejte analýzy dopadu a informace o možnosti řešení, kterou připravíme ve spolupráci s MŠMT,“ napsal ředitel Cermatu Jiří Zíka školám. Znění zprávy na svém Facebooku zveřejnil Bohumil Kartous z organizace EDUin.

Ministr školství: Omlouváme se žákům, rodičům i učitelům

Cermat v současné chvíli provádí analýzu dopadu na vyhlášení výsledků přijímacího řízení. „Nemusí se to dotknout velkého počtu žáků a už vůbec se to nemusí dotknout rozhodování o přijetí vzhledem k tomu, že se jedná o víceletá gymnázia, kde je velký převis,“ uvedl Zíka pro Aktuálně.cz

„Uvedená chyba nás mrzí a omlouváme se žákům, rodičům i učitelům. Budu důrazně požadovat nejen prošetření, jak mohlo k takové systémové chybě dojít, ale i nápravu celé situace. V pondělí budeme dotčené školy informovat, jak dále postupovat při vyhlášení celkových výsledků přijímacího řízení,“ uvedl ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).

Cermat nyní podle vyjádření ministerstva provádí generování výsledkových dokumentů všech uchazečů o obory osmiletých gymnázií. Po tomto přepočtu budou dotčeným školám nově v informačním systému CERTIS vystaveny výpisy výsledků a vygenerovány opravené záznamové archy. Kompletní opravená výsledková dokumentace má být v Informačním systému CERTIS k dispozici v sobotu ráno.

Testů s chybou se mělo zúčastnit na 13 tisíc žáků

Testů v druhém řádném termínu na osmiletých gymnáziích, které se konaly minulý týden, se mělo zúčastnit podle informací Cermat z doby před konáním zkoušek přes třináct tisíc žáků. O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo téměř devatenáct tisíc dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.