V Motole pomáhají nemocným nejen psi, ale i strašilky nebo raci

Praha - Před šesti lety zavedla pražská Fakultní nemocnice v Motole canisterapii - podpůrnou terapii, při které se využívá kontaktu člověka se psem. Teď rozjela i nový projekt - zooterapii, při které se využívá menších zvířat, například šneků, raků nebo strašilek. To vše za pomoci dobrovolníků, kteří s nejrůznějšími aktivitami nemocnici pomáhají bez nároku na honorář už deset let.

Na různé kliniky motolské nemocnice dochází celkem patnáct psů se svými pány k dětem i dospělým. Jejich hlavním úkolem je pacienty rozptýlit a motivovat. Podle koordinátorky projektu Karolíny Eckschlagerové se před zvířaty pacienti tolik nestydí a pejskovi jsou často ochotnější „sdělit“ mnohem více informací, které se zpětně dostanou k lékaři. V léčebně dlouhodobě nemocných pomáhají psi při takzvaném polohování - pes se napolohuje na končetinu člověka, tím ji prohřeje a pak se s ní snadněji manipuluje a rehabilituje.  

Teď v Motole rozjeli další projekt zooterapie, která kromě psů zapojuje další zvířata - například šneky, raky nebo strašilky. Tato terapie má dva významy, jednak edukační, kdy se pacienti něco o těchto méně obvyklých zvířátkách dozvědí, nebo má význam zklidňující.

Reportáž Ivany Šmelové (zdroj: ČT24)

Canisterapie se v Motole využívá na klinice dětské hematologie a onkologie, dětské psychiatrické klinice a v jednání je i pomoc na dětské neurologii. Dospělí se mohou s pejsky potěšit, když jsou pacienty léčebny dlouhodobě nemocných.