V Česku startují eurovolby. Co potřebujete vědět před cestou k urně?

Praha – Češi mohou dnes a zítra hlasovat pro nové europoslance. O přízeň usiluje 38 stran a hnutí, do Bruselu pak Česká republika vyšle 21 poslanců. V dalších zemích EU se volí od čtvrtka 22. května do neděle 25. května. Celé volby skončí v neděli 25. května ve 23:00 SELČ, kdy se začnou zveřejňovat výsledky. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14:00.

Češi budou volit 21 europoslanců, kteří získají mandát na dobu pěti let. Celkem bude mít Evropský parlament 751 poslanců z 28 zemí. Pro 8,5 milionu oprávněných voličů je připraveno přes čtrnáct tisíc volebních místností.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat:

  • v pátek 23. května od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • v sobotu 24. května od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Kdo může volit?

Volit na území ČR může každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a dosáhl 18 let.

„Volební lístky měly dorazit nejpozději v úterý. Pokud někomu nedorazily nebo je ztratil, nemusí se bát. Ve volební místnosti dostane náhradní sadu lístků,“ uvedl Vladimír Řepka, vedoucí oddělení komunikace ministerstva vnitra.

Lze volit v zahraničí?

Češi žijící v zahraničí by kvůli volbě českých europoslanců museli přijet s voličským průkazem do Česka. Občané ČR s místem pobytu v některém jiném členském státě EU ale mohou volit kandidáty příslušné země, ve které žijí. Právní režim jejich účasti ve volbách je pak upraven místními předpisy. 

Jaký je volební systém?

Každý členský stát EU má svůj vlastní volební systém. V případě Česka pro tyto volby tvoří území celé republiky pouze jeden volební obvod a volí se na základě poměrného systému. Na celém území se tak volí titíž kandidáti. 

Česká televize postupně představila všechny kandidáty. Šedesátka rozhovorů s kandidáty do Bruselu je přehledně k dispozici ZDE.

Mandát získá to politické uskupení, které dostane alespoň pět procent hlasů. Tato hranice platí i pro koalice. V rámci jednotlivých politických subjektů připadnou mandáty kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Jestliže některý z kandidátů získá nejméně pět procent přednostních hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto kandidátní listinu, připadne mandát přednostně jemu.

Jak probíhá volba?

Po příchodu do volební místnosti se volič prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže svou totožnost a občanství příslušného státu. Volič od komise dostane prázdnou obálku a v případě potřeby i náhradní hlasovací lístky. Ve vyhrazeném prostoru pak vloží do obálky pouze jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla maximálně u dvou jmen vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. „Hlas musíme odevzdat v úřední obálce, to je šedá obálka s razítkem, kterou dostaneme přímo ve volební místnosti,“ dodává mluvčí vnitra Vladimír Řepka.

Specifikem evropských voleb je to, že vhozeným hlasem občan nepodpoří pouze domovskou stranu, ale také europarlamentní frakci – tedy skupinu názorově podobných stran, do které se partaj po volbách plánuje začlenit. A právě z vítězné frakce by měl vzejít nový předseda Evropské komise. 

Volební dny v jednotlivých státech EU
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod