V Česku se rodí méně dětí, přibývá imigrantů

Praha – Počet obyvatel Česka se za první pololetí roku zvýšil o 9 300, na konci června tak v republice žilo 10,54 milionu lidí. Na přírůstku se kladně podepsala zejména zahraniční migrace, opět se totiž narodilo méně dětí než ve stejném období loňského roku, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ), který v této souvislosti očekává, že v druhém pololetí bude pokles porodnosti ještě znatelnější.

Za prvních šest měsíců přišlo na svět 54 300 dětí, což je meziročně o 4 400 méně. O 800 lidí méně ale i zemřelo, tedy 52 800. Ubylo také sňatků a rozvodů. Na celkovém přírůstku obyvatel ČR se tak přirozený vývoj podílel necelými 17 procenty, naproti tomu zahraniční migrace zhruba 83 procenty. Podle údajů z ministerstva vnitra přibylo do ČR od ledna do června zahraniční migrací 7 800 lidí, to je o 2 500 více než ve stejném loňském období. 

Z hlediska počtu živě narozených dětí statistici zaznamenali v porovnání s rokem 2010 pokles ve všech měsících prvního pololetí. Navíc očekávají, že v druhém pololetí bude propad porodnosti ještě znatelnější. „Zatímco v roce 2010 se snižoval jen počet narozených v prvním pořadí a počet druhých a třetích dětí mírně rostl, v prvním pololetí 2011 ubylo proti stejnému období minulého roku narozených v prvním pořadí i dětí narozených jako druhé, třetí a čtvrté,“ uvedli statistici. Přibylo dětí narozených mimo manželství. 

Nejvíce dětí se narodilo matkám ve věku 29 až 32 let, přičemž prvorodičkami byly nejčastěji osmadvacetileté a devětadvacetileté ženy. Polovinu prvorozených přivedly na svět svobodné matky. Ubylo ale i potratů, kterých bylo 19 600. Loni od ledna do června jich bylo o 400 více. Podle ČSÚ to zřejmě souvisí s klesajícím počtem těhotných žen. Úmrtí dítěte ve věku do jednoho roku statistici zaznamenali ve 148 případech, přesto podle nich patří kojenecká úmrtnost v ČR trvale k nejnižším na světě. 

Sociolog Pavel Kuchař: „Vlna žen, které mohly a chtěly mít děti, už je měla. Nyní nastupují ročníky mladších žen, které mají jiné ambice než rodit děti, chtějí třeba cestovat nebo studovat.“

Průměrný věk lidí, kteří zemřeli od ledna do června, byl podle ČSÚ 74,5 roku, konkrétně u mužů to bylo 70,7 roku a u žen 78,3 roku. Od předchozích období se nezměnily ani příčiny smrti, polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy, čtvrtina na rakovinu a 3 100 lidí zemřelo na onemocnění dýchací soustavy. 

Maminky v porodnici
Zdroj: ČT24, ČT24

Čím dál více dětí se rodí mimo manželství 

Stejně jako pokračoval pokles porodnosti, dál se snižoval i zájem lidí vstoupit do manželství. V prvním pololetí ho uzavřelo 16 800 párů, tedy o dalších 1 200 méně než v lednu až červnu 2010. Statistici vidí důvod mimo jiné v tom, že početně silné generace lidí narozených v 70. letech už překročily věk vyšší sňatečnosti. Ženichům bylo při uzavření prvního manželství v průměru 31,3 roku a nevěstám 28,5 roku. 

Snížil se však i počet rozvodů, a to o 1 700 na 14 476. Úřady nejčastěji rozváděly manžele po dvou až šesti letech soužití. Šestapadesát procent rozvedených manželství mělo nezletilé děti. Počet lidí, kteří se z ČR vystěhovali, se snížil o 7 700 a těch, kteří se naopak přistěhovali, bylo o 5 200 méně. Nejčastěji se do Česka stěhovali Slováci, Češi, Ukrajinci a Rusové. Mezi vystěhovalými pak byli zejména Češi, Slováci a Němci.

Vydáno pod